Opravdu musí jít karlovarská „keramka“ k zemi?

Považujeme za svou povinnost reagovat na poplašné zprávy, které se v poslední době objevily na internetových portálech Karlovarský deník a iDnes o údajné nutnosti demolice Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech.

Demolice budovy Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve Střední průmyslová škola keramická) je z hlediska památkové péče neakceptovatelná a neodůvodněná. Jedná se o nemovitou kulturní památku, jejíž hodnota spočívá v jednotě vnějšího a vnitřního architektonického výrazu objektu. Také v dochovaném mobiliáři a technickém vybavení budovy či v zasazení do urbanistické struktury dané lokality. Velmi významná je její hodnota historická ve vztahu k regionu a tradici keramického průmyslu na Karlovarsku.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti v současnosti posuzuje dokumentaci opravy statických poruch v objektu. Zpracovaná studie proveditelnosti opravy objektu prokázala možnost rekonstrukce budovy bez ztráty většiny výše uvedených hodnot. Zároveň ze znění studie vyplývá, že bezprostředně nehrozí zřícení objektu, ale zjištěná poškození omezují možnosti jeho dalšího využívání. Na technickém řešení opravy narušených konstrukcí spolupracují i odborníci z Českého vysokého učení technického a jsou prověřovány různé možnosti, jak problém řešit. V rámci probíhajících správních řízení nebylo dosud rozhodnuto o žádné konkrétní variantě, a proto nemohou být ani známy skutečné náklady na záchranu objektu.

Proto považujeme výroky představitelů krajské samosprávy, objevující se v poslední době v médiích, za zmatečné. Odmítáme jakékoliv předjímání konečného rozhodnutí a doufáme, že rekonstrukce školy bude výsledkem spolupráce všech zainteresovaných složek státní správy, samosprávy, odborných organizací a v souladu se zákonnými postupy.

Kontakt: