Průzkumy památek

Stavebněhistorický průzkum a operativní průzkum jsou vědecké metody sloužící k detailnímu poznání stavebních památek a jejich výsledky jsou základním podkladem pro jejich kvalitní obnovu. Zpracovat průzkum lze pro řadu typů staveb – od hradů a zámků přes historické i novější městské domy, vesnické stavby, průmyslové areály nebo zahrady a parky.

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM

Stavebněhistorický průzkum (SHP) je způsob, jak stavbu nebo soubor staveb a jejich historický vývoj poznat podrobně – tedy odhalit, které stojící části jsou nejstarší a kdy vznikly, jak v té době stavba vypadala, jak se postupně rozrůstala, ale také naopak – co z ní již zaniklo.

Základem stavebně historického průzkumu je detailní průzkum stavby (konstrukcí, prvků, detailů i prostorových souvislostí) a shromáždění všech relevantních písemných, plánových a obrazových materiálů. Výsledkem analýzy všech těchto poznatků a jejich formalizovaného zpracování je elaborát, který obsahuje textovou část (vyhodnocení archivního průzkumu, stavební popis objektu a všech jeho částí), grafické vyhodnocení (vyhodnocení stavebního vývoje a památkové hodnocení) a obrazovou a plánovou přílohu zachycující historickou i současnou podobu zkoumané stavby. Je pak jedním ze základních podkladů pro kvalitní a efektivní památkovou péči, zejména při určování optimálních podmínek péče o nemovité památky.

Kvalitní provedení stavebněhistorického průzkumu je časově náročné. Vyžaduje intenzivní spolupráci několika odborníků, zejména stavebního historika, který je schopen posoudit stavební stránku objektu, a historika – archiváře, jenž se dobře orientuje v písemných pramenech a dokáže z nich vytěžit maximum informací. Zpracování konečného výstupu tak trvá obvykle několik měsíců, v případě rozsáhlých areálů i několik let.

OPERATIVNÍ PRŮZKUM

Operativní průzkum (OPD) využívá podobné postupy jako SHP. Provádí se v průběhu stavebních prací, když se při zásahu do konstrukcí či omítek objeví nové prvky a skutečnosti. Operativní průzkum tak zachycuje dosud neznámé stavební situace, které vypovídají o mnohdy nečekaném a dosud neznámém vývoji stavby.

Podstatou operativního průzkumu je převážně zaměření nálezových situací s podrobnou fotodokumentací a následné vypracování nálezové zprávy s interpretací nových poznatků. Mnohdy jde o dokumentaci situací, které budou na dlouhou dobu opět zakryty (například dokumentace zdiva při opravách omítek, dokumentace krovů při výměnách poškozených částí nebo dokumentace nově nalezených architektonických článků). Operativní průzkum se zaměřuje i na dokumentaci dlouhodobě chátrajících a poškozených objektů ohrožených zánikem. Operativní průzkum je časově méně náročný a závěrečnou zprávu je možné vypracovat během několika dní až týdnů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Lubomír Zeman

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 777 771 871
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733