OCENĚNÉ PROJEKTY A OSOBNOSTI 

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích:
  1. obnova památky, restaurování;
  2. objev, nález roku;
  3. prezentace hodnot;
  4. záchrana památky.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, územní odborná pracoviště NPÚ nominují různé počiny a objevy z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii. Výjimkou není ani ocenění osobností, jež se významně zasloužili o památky a památkovou péči.

2022

  1. kategorie Záchrana památky 

              Městská dvorana Loket

2021

  1. kategorie Osobnost roku

              Karel Schmied

Pan Karel Schmied (*1946) se narodil v Teplicích do české rodiny místního velkostatkáře. Rodina vlastnila barokní usedlost s rozsáhlými pozemky. Jejich majetek byl po roce 1948 zabaven komunistickým režimem a rodina se z politických důvodů musela v dalších letech vícekrát stěhovat. Pan Schmied tak žil velmi často v historických objektech , např. na hradě Hazlově. Tímto způsobem se formoval jeho hluboký vztah k historii zdejšího kraje.

Karel Schmied vystudoval Střední zemědělskou školu. V roce 1975 zakoupil chátrající hrázděný statek v Doubravě na Chebsku a vlastními silami započal jeho postupnou obnovu. Zatímco místní lidová architektura tehdy byla z ideologických důvodů záměrně ničena a demolována, jemu se podařilo díky studiu odborných pramenů usedlost citlivě obnovit do původní podoby. Bezprostředně po pádu komunistického režimu zpřístupnil statek veřejnosti jako muzeum chebské lidové kultury. Jednalo se o vůbec první soukromé muzeum v Československu.

Pan Schmied následně působil i jako poradce při obnovách dalších lidových objektů. Zásadní byl jeho podíl na obnově statku v Doubravě, v němž  vznikl hřebčín s chovem arabských koní. Poté se dlouhodobě věnoval obnově související kulturní krajiny (zaniklých cest, alejí a drobných sakrálních památek) utvářející prostředí vesnické památkové rezervace Doubrava.

Karel Schmied zásadně přispěl k uchování a propagaci souboru chebské lidové architektury, který se stal jedním z ikonických znaků širšího regionu.


 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.