Cheb, Schirndingerův dům

Měšťanský dům čp. 508 v Chebu (tzv. Schirndingerův) si jako jeden z mála zachoval své pozdně středověké vzezření.

Drtivá většina chebských měšťanských domů, i když jsou v jádře středověkými, prošla složitým vývojem, kdy se na nich projevily úpravy z období baroka a zejména pak 19. stol. Tyto etapy se na objektu rovněž podepsaly, avšak vnější vzhled se ve své podstatě neměnil. To bylo změněno až na přelomu 50. a 60. let 20. století, během zbrklé asanace historického jádra města. Tehdy byla provedena nová fasáda v puristickém duchu. Tato úprava znamenala odstranění starších omítkových vrstev, odstranění většiny nátěrů z kamenných prvků, odstranění pravého portálu a zřízení hladké omítky zelenkavé barvy.

 

V roce 2014 přistoupil vlastník domu, kterým je město Cheb, k obnově dožilé fasády. V první fázi, během snímání silné vrstvy novodobé omítky, byl pracovníky NPÚ ÚOP v Lokti proveden z lešení průzkum celé fasády. Tím bylo zjištěno, že objekt měl od svého vzniku až do počátku 2. poloviny 20. stoetí s největší pravděpodobností velmi podobný vzhled fasády. Jednalo se o hrubou omítku s černou povrchovou úpravou. Zároveň bylo v přízemí nalezeno zazděné gotické okno, a to včetně původního členění kamennými pruty a barevných povrchových úprav.

 

Na základě průzkumem zjištěných skutečností bylo přistoupeno k rehabilitaci původního, v tomto případě pozdně gotického vzhledu domu, který se ve své podstatě dochoval až do poloviny 20. století. V přízemí byl odhalen nález okna a provedena iluzivní rekonstrukce chybějících částí, včetně předpokládaného pravého okna. K volbě tohoto přístupu vedla vysoká míra dochování nalezeného prvku. Po diskuzi s investorem bylo provedeno i druhé iluzivní okno. Existenci staršího okna na jeho místě sice nebylo možné ověřit, k jeho provedení ale nakonec vedl nabízející se architektonický koncept původní fasády s pyramidální gradací oken a završením pozdně gotickým štítem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.