Přednáška: Jáchymovské důlní vodohospodářství

V sobotu 2. března 2024 od 17 hodin se uskuteční v Královské mincovně v Jáchymově přednáška Jáchymovské důlní vodohospodářství. Je součástí přednáškového cyklu Krušné hory - malé pohoří světového významu, který pravidelně pořádá Karlovarský kraj a Muzeum Karlovy Vary a jež se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přednášet budou geolog a historik RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., a montánní archeolog Mgr. Ondřej Malina, Ph.D. z územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti.

Energii pro provoz těžních a vodotěžných strojů, úpraven i hutí zajišťovala ve všech hlavních důlních revírech až do 19. století především voda. Rozsáhlý důlní vodohospodářský systém vznikal od 16. do 19. století i v Jáchymově: na základě vyhodnocení detailních leteckých laserových snímků a terénního průzkumu byly v okolí města zjištěny pozůstatky minimálně 14 vodních příkopů o souhrnné délce téměř 22 km, které se soustřeďovaly hlavně kolem dolů Svornost, Vysoká jedle, Eliáš a Helena Huber (Josef). Další stovky metrů vodních cest byly vyraženy v podzemí. Celková délka této soustavy tak předčí rozsah vodních děl ve všech dalších důlních revírech Krušných hor s výjimkou Freibergu.

Zde je možné stáhnout plakát akce.