Stručný návod na to, jak postupovat

Pomůžeme vám zjistit, jak nejlépe pečovat o váš majetek, pokud je památkou, a provedeme vás i úskalími při obstarávání potřebných dokumentů.

1.

Je váš dům památkově chráněn?

Kupujete starý objekt nebo hodláte opravovat dům v historickém centru města? Možná si nejste jisti, jestli se na něj bude vztahovat památková ochrana. Odpověď naleznete v katalogu památek.

Památkový katalog

Můj objekt chráněn není

To neznamená, že si nezaslouží kvalitní péči. Můžeme vám nabídnout rady a konzultace – a podívejte se také na inspirativní příklady dokončených obnov.

Můj objekt chráněn je

Záleží na tom, jestli jde o individuální, nebo plošnou ochranu. Přečtěte si, jaký je mezi tím rozdíl a co z toho vyplývá pro majitele.

2.

Co, proč a jak chráníme

Vlastnit památku má své výhody, ale i omezení. My vám bezplatně poskytneme odbornou pomoc – a nutnost respektovat zákonné povinnosti může vyvážit možnost finanční podpory. Poradíme vám, co přichází v úvahu.

Co, proč a jak chráníme

 

3.

Podrobný průvodce krok za krokem

Oprava i běžná údržba památky znamená hodně zařizování. Provedeme vás celým procesem krok za krokem a upozorníme na nejčastější chyby, kterých je dobré se vyvarovat.

Podrobný průvodce

4.

Kontaktujte svého památkáře

Najděte si kontakt na svého památkáře a proberte s ním svůj záměr. Řekneme vám, co od vás bude potřebovat a co může zase naopak nabídnout on vám.

Památkáři podle krajů


 • Obnova zahrady u kláštera piaristů byla druhou etapou celkové rehabilitace významného památkově chráněného areálu na území města Příbora. Spolu s klášterem, jehož oprava byla dokončena v roce 2012, patří svým rozsahem a významem k největším akcím svého druhu na území Moravskoslezského kraje.

 • Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

  Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří Čapků. Městská část Praha 10 Karlovu část dvojvily v roce 2013 koupila a umožnila provedení soupisu unikátního mobiliářového vybavení. V kategorii záchrana a obnova památky za svůj počin získala Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

  Cena NPÚ
 • V roce 2013 proběhl v souvislosti se zamýšlenou výmalbou presbytáře kostela v Hrozové průzkum interiérových omítek, který přinesl nečekaný objev. Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu.

 • Nový hrad u Kunratic, který se skrývá pod korunami stromů Kunratického lesa na ostrožně nad pravým břehem Kunratického potoka, oblíbený hrad krále Václava IV., byl zachráněn před zánikem díky obnově a celkové revitalizaci jeho okolí financované Magistrátem hl. m. Prahy během let 2012 a 2013.

 • Restaurování malířské výzdoby interiéru barokní hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích ukončilo mnoho let trvající obnovu, která kapli vrátila důstojnou podobu.

 • Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miroslav Kolka

  Objev pozůstatků gotické výmalby kostela sv. Havla v Kuřívodech zcela zásadním způsobem obohacuje fond středověké nástěnné malby první poloviny 14. století.

 • Inspirujte se

  Dům čp. 41 v Radimi

  Záchrana podsíňového poloroubeného domu z 2. poloviny 18. století v Radimi byla za Královéhradecký kraj za rok 2014 nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Co obvykle řešíte

Fasáda

Tak jako šaty dělají člověka, fasáda dělá dům

Historické konstrukce a prvky

O čem vyprávějí stropy, krovy či klenby

Okna, dveře, brány, výkladce...

Záleží na každém pantu, na každém obrtlíku