ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Technické památky

Památky vědy, výroby a techniky souvisí s těžbou, výrobou, dopravou a skladováním. Velkou část tvoří mostky, sýpky, mlýny, sušárny nebo hospodářské stavby.

Technické památky a památky průmyslové výroby s množstvím odvětví a vývojových řad vyžadují specifický systém hodnocení (podle typologické významnosti či kontinuity technologie) a také zvláštní přístupy při případné obnově.

Při obnově a dokumentaci technických památek spolupracujeme s Metodickým centrem průmyslového dědictví v Ostravě.