Archeologie

Archeologické památky ukryté pod zemí jsou vzácným a jedinečným dokladem života našich předků. K institucím, které zajišťují jejich evidenci, poznávání a ochranu, patří i Národní památkový ústav.

Kromě monitorování stavu archeologických památek v Královéhradeckém kraji vydává archeolog odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro závazná stanoviska pověřených obcí a krajských úřadů. Vypracovává odborná vyjádření k územně plánovacím dokumentacím. Účastní se také archeologických komisí a jednání, která probíhají při obnovách a rekonstrukcích staveb na památkově chráněných územích.

organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území královéhradeckého kraje

organizace oprávněné provádět výzkumy na celém území Královéhradeckého kraje:

 • Archaia
 • Archeologický ústav AV ČR
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Archeologický ústav Filozofické fakulty
 • Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Národní muzeum
 • Národní památkový ústav
 • Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK
 • Univerzita Hradec Králové
 • Západočeská univerzita v Plzni - katedra archeologie

organizace oprávněné provádět výzkumy pouze na vymezeném území Královéhradeckého kraje:

 • Muzeum Podkrkonoší Trutnov (okres Trutnov)
 • Regionální muzeum a galerie v Jičíně (okres Jičín)
 • Regionální muzeum Náchod (okres Náchod)
 • Správa Krkonošského národního parku, Krkonošské muzeum Vrchlabí (KRNAP + Vrchlabsko, Jilemnicko)

Úplný seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území celé republiky naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jana Kalferstová

 • archeolog
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 534, 606 481 399
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102