Tvrz, Bošovice

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

  • Tvrz Boskovice

    Tvrz Boskovice

Následovaly barokní úpravy. Jednopatrová dvoukřídlá budova s půdorysem ve tvaru písmene L se nachází na hřbetu vyvýšeniny nad obcí. V 80. letech 20. století byla zahájena radikální rekonstrukce tvrze, která nebyla dokončena.

Stav je havarijní, chátrají i stavební zásahy v podzemí z 80. let 20. století. Je nutná celková rekonstrukce opuštěného objektu. V současnosti havarijní stav nadále trvá.


Související ohrožené památky

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.