Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu, jejímž posláním je podporovat základní výzkum výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v České republice.

Grantová agentura České republiky se při své činnosti řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. Grantová agentura ČR zahájila činnost v roce 1993 a poskytuje finanční podporu na  vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.


Náplní projektu je doposud zanedbávané téma eucharistické úcty pozdního středověku a specifická role výtvarného umění v procesu jejího rozšíření a...

Cílem projektu je vědecké zhodnocení vzácných sbírek v zámku Rájci nad Svitavou, které jsou unikátní nejen obsahem a množstvím prvotřídních uměleckých...

Cílem projektu je zpracování a publikace výsledků archeologických výzkumů sakrální architektury v Praze (s výjimkou Pražského hradu a Vyšehradu).

Náplní projektu byl průzkum ladicích normálů varhan v českých zemích, průzkum hudebních temperatur u varhan v českých zemích, aplikace poznatků o...