Ladění historických varhan v českých zemích

Dosud nemáme práci, která by se soustavněji zabývala otázkou, jaké druhy temperatur a ladících normálů se při ladění klávesových nástrojů u nás dříve používaly - nebyl proveden žádný soustavnější terénní průzkum. Zahraniční studie prokazují, že tato otázka má praktické dopady i v dalších kulturních oblastech, od nových poznatků hudebního vnímání až k restaurování hudebních nástrojů.

Dochovanosti českých historických varhan se v určitých případech týká i jejich zvuku a ladění, což v západní Evropě už nenajdeme. Jde o jediný, přímo dochovaný doklad o starém ladění, jaký už jinde neexistuje. Ohrožení jeho dochovanosti je vysoce akutní, proto by měl být terénní průzkum takových nástrojů proveden co nejdříve, dokud je co zkoumat. Navrhovaný projekt vycházíz výsledků příslušných oborů (muzikologie, organologie, psychologie, akustika, neurobiologie) a z pramenné základny (průzkum varhan, studium historických tisků, archivní průzkum, srovnávací průzkum pramenů varhanní hudby). Kromě rozšíření poznatků v oborech muzikologie je výzkum historického ladění plně využitelný v oblasti památkové péče a restaurovaní historických klávesových nástrojů.


Výsledky projektu v RIV

Počet výsledků projektu v RIV celkem: 9

Recenzovaný odborný článek

Böhmische Orgel oder Orgel in Böhmen? (2009)

Kapitola v knize

O zelenohorských varhanách (2009)

Recenzovaný odborný článek

K otázce výšky hudebního ladění ve Slezsku (2011)

Recenzovaný odborný článek

Byl v Čechách Cristoforiho klavír? (2012)

Stať ve sborníku

Hudební ladění ? mýty a legendy (2012)

Stať ve sborníku

RIV/KOUKAL__:_____/13:#0000001 - Archivní zprávy k historii varhan v polských farnostech bývalého rakouského Slezska (2013)

Recenzovaný odborný článek

RIV/KOUKAL__:_____/13:#0000002 - Boží nesoulad v přirozenosti hudby. (2013)

Stať ve sborníku

RIV/KOUKAL__:_____/13:#0000003 - Handschriften und Drucke der Musikwerke von Józef Elsner in Böhmen und Mähren (2013)

Odborná kniha

RIV/KOUKAL__:_____/13:#0000004 - Dobře rozladěné varhany (2013)