Románská sakrální architektura v Praze – pohled archeologie

Komplexní zpracování výsledků starších archeologických výzkumů pozůstatků románské sakrální architektury na území Prahy ( s výjimkou sakrálních staveb Pražského hradu a Vyšehradu) do podoby nálezových zpráv (dále NZ). Konkrétní přehled výzkumů (celkem15 různě rozsáhlých akcí) je uveden ve zdůvodnění návrhu.

Dalším krokem je  jejich následné vyhodnocení, spojené s vyhodnocením dalších výzkumů, ze kterých jsou  NZ vypracovány (celkem 22 akcí) a zpracování do shrnující formy závěrečné publikace. Ta bude reflektovat jak otázky podoby stavby a jejího vývoje tak související problematiku (zasazení do geneze osídlení, řešení chronologických otázek) a bude  vydána v závěrečném roce projektu. Projekt se neomezuje na výzkumy pracoviště uchazeče, ale snaží seo postižení celkové problematiky a  zahrnuje i akce dalších institucí. V průběhu řešení se předpokládají dílčí výstupy na konferencích i v odborném tisku v počtu 2 - 3 ročně. 

Řešitel: PhDr. Zdeněk Dragoun