Valdštejnové – lvi ve službách císařů

1. 1. 2020 až 31. 12. 2020

Projekt Národního památkového ústavu pod názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ prezentuje v roce 2020 šlechtický rod Valdštejnů prostřednictvím nové instalace duchcovsko-litomyšlské větve na zámku Duchcov. Zavede do rozšířených expozic u hrobky Albrechta z Valdštejna, valdštejnských interiérů a divadla na zámku Mnichovo Hradiště a pomocí on-line prezentace představí duchcovskou obrazárnu k roku 1823. Uskuteční se výstavy na půdě Senátu Parlamentu ČR a Národního památkového ústavu a série odborných přednášek o architektuře, malířství, válečném umění nebo hospodářství doby Valdštejnů. Projekt zahrnuje kulturní a hudební akce, Hradozámeckou noc s hlavním stanem na zámku Mnichovo Hradiště, prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky po valdštejnské architektuře, slavnosti a edukační program pro děti – to vše na více než 30 památkách v celé České republice. Projekt „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ je součástí dlouholetého programu Po stopách šlechtických rodů. Partnerem projektu je Ministerstvo kultury.

Valdštejnové patří k nejstarším šlechtickým rodům na území Čech. Své jméno odvozují od hradu Valdštejn u Turnova, který v druhé polovině 13. století založil některý člen starobylého rodu Markvarticů užívající erbovní znamení lva či lvice. Větvení rodu Valdštejnů a s tím spojené drobení majetku dlouho bránilo vzestupu rodiny mezi vyšší šlechtu. Od 16. století se postupně některým příslušníkům rodu dařilo prosadit se ve službách císařů a zaujmout významné zemské úřady i pozice v armádě. Mezi širokou veřejností je dobře znám císařský generalissimus Albrecht z Valdštejna, v jehož době došlo k povýšení katolických Valdštejnů do hraběcího stavu. Jeho vzdálený strýc a poručník Adam mladší z Valdštejna, od roku 1627 nejvyšší purkrabí Českého království, sice neshromáždil tak rozsáhlý pozemkový majetek, ale podařilo se mu ho udržet pro své potomky i po Albrechtově pádu roku 1634.

Cíle projektu

Projekt Národního památkového ústavu Valdštejnové – lvi ve službách císařů se soustředí zejména na příslušníky rodu, kteří v 17. až 19. století položili základ bohatého kulturního dědictví. Především jde o významná rodová sídla – zámky Mnichovo Hradiště a Duchcov, které rodina vlastnila od 17. století. Ve sbírkách NPÚ se nachází bohatý a rozmanitý mobiliář shromážděný rodinou v průběhu staletí – soubor rodinných podobizen, žánrové obrazárny, knihovny, ucelené sbírky různého charakteru a množství dalších historických předmětů, které spolu s objekty názorně ilustrují bohatý odkaz zanechaný rodem Valdštejnů.

Výstupy projektu

 • Hlavním výstupem je nová instalace v jižním křídle piana nobile na zámku Duchcov. Nový návštěvnický okruh tematicky rozšiřuje stávající průvodcovské trasy a představuje duchcovsko-litomyšlskou větev rodu. Interiéry jsou zařízeny podle inventáře z roku 1888 z doby Jiřího Viléma z Valdštejna a jeho manželky Pascaliny Metternichové. Instalaci doplňuje putovní výstava věnovaná významu a dědictví rodu Valdštejnů.
 • Zámek Mnichovo Hradiště se v srpnu 2020 stane centrem Hradozámecké noci s programem zaměřeným na kostýmované slavnosti Valdštejnů. Při této příležitosti se návštěvníkům slavnostně otevře rozšířená expozice u hrobky Albrechta z Valdštejna Paměť rodu přetrvá a expozice divadla obohacená o rodové portréty a kostýmy. Od 1. července bude zpřístupněna nově otevřená rozšířená expozice valdštejnských interiérůAntecameru na paměť Albrechta z Valdštejna a stálá panelová výstava Valdštejnské muzeum 1910–2020 představující proměnu prezentace prostor a sbírek rodu Valdštejnů během posledních sta let.
 • Národní památkový ústav od července do října 2020 představí na půdě Senátu Parlamentu České republiky dvě venkovní výstavy v zahradě Valdštejnského paláce. Obě se zaměří na nejvýznamnější příslušníky rodu Valdštejnů, každá z jiného pohledu.
 • Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů představí na webových stránkách NPÚ duchcovskou obrazárnu v podobě zaznamenané roku 1823 podrobným inventářem. Obrazy, které jsou dnes fyzicky rozptýleny v expozicích a depozitářích několika památek a paměťových institucí, se virtuálně vrátí na své původní místo a návštěvník si je prohlédne tak, jak byly v minulosti rozmístěny v devíti místnostech piana nobile zámku Duchcov.
 • Jedním z cílů projektu je přesná rekonstrukce grafického kabinetu dle archivních fotografií v prostorách zámku Duchcov. Tam se podle písemných záznamů nacházel grafický kabinet v severozápadním rohu 1. patra. Ještě roku 1814 se v něm nacházelo 148 bíle zarámovaných a zasklených mědirytin. V 1. polovině 19. století byl kabinet zrušen a sloučen s vedlejší místností. Rozsáhlou duchcovskou sbírku téměř 6500 grafik koupil roku 1898 Arnošt Waldstein, držitel fideikomisu Mnichovo Hradiště, který počátkem 20. století nechal zřídit grafický kabinet na zámku Doksy. Kabinet, deinstalovaný roku 1968, byl až do nedávné doby prezentován veřejnosti v pozměněné podobě na zámku Zákupy.
 • V rámci celého roku se v Praze uskuteční série odborných přednášek (Pražský valdštejnský cyklus) nebo komentovaných prohlídek a exkurzí (Pražské valdštejnské procházky) věnované významu a odkazu rodu Valdštejnů. Přednášet budou odborníci vědeckých a akademických institucí. Dlouhodobý přednáškový cyklus Národního památkového ústavu Hovory s kastelány představí v roce 2020 objekty, které v průběhu své historie patřily kratší či delší dobu valdštejnskému rodu.
 • Populárně pojatá obrazová publikace Po stopách Valdštejnů vyjde v druhé polovině roku 2020. Seznámí veřejnost s vybraným šlechtickým rodem a zároveň představí bohaté fondy objektů ve správě NPÚ. Bude určena pro čtenáře se zájmem o dějiny, šlechtické rody, zámky nebo výtvarné umění.
 • Námětem edukačních aktivit bude zejména postava a život Albrechta z Valdštejna. Ten je v rámci výkladu historie na školách často vnímán černobíle. Edukační program na vybraných objektech povede k zamyšlení se nad touto osobností z širší perspektivy a odhalí jeho stinné i kladné vlastnosti – např. vynikající vojevůdcovské schopnosti, praktičnost, odhodlání dosáhnout vytyčeného cíle. Program zároveň seznámí účastníky s tvorbou a významem osobních horoskopů, kterým byla v době Albrechta z Valdštejna přikládána výrazně větší důležitost než v současnosti.

   

Pražský valdštejnský cyklus / Pražské valdštejnské procházky / Hovory s kastelány

 • 28. 1. / Valdštejnovo Meklenbursko / prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., Ústav světových dějin FF UK / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma
 • 11. 2. / Prezentace státního zámku Litomyšl / Mgr. Zdeňka Kalová, kastelánka / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma
 • 25. 2. / Zdeněk Brtnický z Valdštejna / Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D., Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma
 • březen / Prezentace státního zámku Kozel / Bc. Jan Polívka, kastelán / video reportáž zde
 • duben / Prezentace státního zámku Nebílovy / Milan Fiala, kastelán / video reportáž zde
 • květen / Prezentace státního zámku Mnichovo Hradiště / Radovan Chmel (kastelán), Ing. Soňa Švábová (správkyně depozitáře) / video reportáž zde
 • 30. 6. / Komentovaná prohlídka kostela sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí / Akce se koná ve spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou / 16.00 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena / sraz u kostela svatého Františka z Assisi
 • 14. 7. / Zámecká divadla Valdštejnů v Čechách a na Moravě / PhDr. Pavla Benettová, Ph.D., Teatrologická společnost / 17.00 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1
 • 18. 8. / Jan Fridrich z Valdštejna. Barokní prelát v čele stavovské opozice? / PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D., Historický ústav AV ČR / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena
 • 15. 9. / Komentovaná prohlídka kostela sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí / Akce se koná ve spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou / 16.00 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena / sraz u kostela svatého Františka z Assisi
 • 29. 9. / Valdštejniana. Rodové památky na Albrechta z Valdštejna, vévodu Frýdlantského / PhDr. Eva Lukášová, Národní památkový ústav / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena
 • 6. 10. / Prezentace státního zámku Duchcov / Mgr. Lucie Šťastná, kastelánka / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena
 • 20. 10. / Barokní mecenát Valdštejnů v kontextu střední Evropy / Ing. Mgr. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta UK / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena / AKCE ZRUŠENA
 • 10. 11. / Prezentace státního hradu Bezděz / Bc. Kamil Seidl, kastelán / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena
 • 24. 11. / Hospodářské dvory Valdštejnů / Ing. Jan Žižka, Národní památkový ústav / 17.00 / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena
 • 8. 12. / Prezentace státního zámku Sychrov / PhDr. Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově a kastelán / 17.00 / vstup zdarma po předchozí rezervaci / kapacita omezena / místo konání přednášky: Liliová 5, Praha 1

   

Kulturní akce na památkách

Červen
 • 1. 6. – 30. 9. / zámek Kozel / Valdštejnská hrobka ve Šťáhlavech / Mimořádné komentované prohlídky valdštejnské hrobky představí šlechtická sídla jinak, než jako přehlídku společenských salonů. Budou se věnovat nejen samotné hrobce, ale i fenoménu smrti v chápání našich předků. Informace o termínech na zámek Kozel.
 • 6. 6. / zámek Kozel / Valdštejnské parky a obory / Odborná konference na téma valdštejnských parků a obor. Vystoupí Mgr. Jiří Orna a Mgr. Antonín Zelenka (Západočeské muzeum v Plzni) na téma F. X. Franc: zahradník a archeolog a Ing. Veronika Pincová na téma anglické, zednářské a romantické parky – historie, symbolika, myšlenky.
 • 21. 6. / hrad Švihov / Tanec nevděčnic – Il ballo delle ingrate / Jedinečné provedení scénické ranně barokní opery Claudia Monteverdiho Il ballo delle ingrate – Tanec nevděčnic – na vodním hradě Švihov.
 • 24. 6. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 26. 6. – 26. 7. / Květná zahrada v Kroměříži / Zahrady a zahradníci rodu Valdštejnů / Putovní panelová výstava představí rod Valdštejnů, jejich sídla, zahrady a především zahradníky, kteří o ně pečovali, jako zajímavé osobnosti s širokým rozhledem a nejrůznějšími zájmy. Především osudy rodiny Dittrichů mapují dění nejen v zahradnickém oboru po celé 19. století. Výstavu připravilo Metodické centrum zahradní kultury při NPÚ, ÚOP v Kroměříži ve spolupráci s Jaromírem Tlustým. Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. června v Palmovém skleníku Květné zahrady. Od 27. července bude výstava na hradě Lukově. Více informací o dalších místech instalace na ÚOP v Kroměříži.
 • 28. 6. / zámek Doksy / Otevření nového prohlídkového okruhu / Slavnostní otevření prohlídkového okruhu na zámku v Doksech. Okruh připomene zejména Arnošta Antonína Františka Valdštejna-Vartenberka, který se v 19. století výrazně zasloužil o rozvoj oblasti. Více na zámek Doksy.
 • červen až říjen / hrad Valdštejn / Hrad Valdštejn za Valdštejnů / Panelová výstava na téma vzniku valdštejnského rodu, jeho působení na hradě a odkazu.
 • červen až prosinec / Muzeum Vysočiny Třebíč / Valdštejnové na Třebíči / Zámecká expozice zve do komnat zařízených ve stylu přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci mají možnost procházet šlechtickými interiéry, včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí je unikátní sbírka dýmek. Více na Muzeum Vysočiny Třebíč.

   

Červenec
 • červenec / zámek Duchcov / Otevření nového návštěvnického okruhu / Nový návštěvnický okruh v jižním křídle piana nobile na zámku Duchcov představí duchcovsko-litomyšlskou větev rodu. Interiéry budou zařízeny podle inventáře z roku 1888 z doby Jiřího Viléma Valdštejna a jeho manželky Pascaliny Metternichové. Trasa bude doplněna panelovou výstavou o významných příslušnících rodu. Více na zámek Duchcov.
 • 1. 7. / zámek Mnichovo Hradiště / Rozšířená expozice valdštejnských interiérů a stálá výstava „Valdštejnské muzeum 1910–2020“ / Od 1. července bude zpřístupněna nově otevřená rozšířená expozice valdštejnských interiérů o „Antecameru na paměť Albrechta z Valdštejna“ a stálá panelová výstava „Valdštejnské muzeum 1910–2020“ představující proměnu prezentace prostor a sbírek rodu Valdštejnů během posledních sta let.
 • 1. 7. – 30. 9. / zámek Kozel / Gurmetské večery / Gurmetské večery pod vedením Martina Havlíka (Gourmet Club) sestavené podle hraběcích jídelníčků nalezených na zámku Kozel. Informace o termínech na zámek Kozel.
 • 3. 7. – 17. 8. / Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu České republiky / Nejvýznamnější Valdštejnové / Národní památkový ústav představí na půdě Senátu Parlamentu České republiky v zahradě Valdštejnského paláce u Krápníkové stěny formou výstavy nejvýznamnější příslušníky rodu Valdštejnů. Záštitu nad výstavou převzal senátor Tomáš Czernin.
 • 3.–31. 7. / zámek Náchod / Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634) / Putovní výstava představí nejznámějšího Valdštejna jako významného stavebníka doby třicetileté války. Zaměří se na Albrechta z Valdštejna, evropské a pražské architektonické vzory, jeho stavební činnost v Praze, Jičíně a okolí, Valdštejnovy architekty a význam Valdštejna pro dějiny české architektury. Místa prezentace výstavy budou oznamována průběžně. Výstavu připravuje ÚOP v Josefově.
 • 3. 7., 8. 7., 22. 7. / hrad Valdštejn / Noční prohlídky hradu aneb Valdštejnové zpátky na Valdštejně! / Příběh jednotlivých členů rodu Valdštejnů, kteří na hradě působili od 13. do 18. století a zanechali zde svůj odkaz. Rezervace nutná. Více na hrad Valdštejn.
 • 4. 7. / zámek Benešov nad Ploučnicí / Život na zámku v době Valdštejnů / Noční komentované prohlídky, kostýmové živé obrazy a dobová hudba.
 • 4.–5. 7. / zámek Kozel / Valdštejnská slavnost aneb pětatřicátníci na Kozlu / Barokní slavnost s dobovou vojenskou přehlídkou, hudbou, tancem, jezdeckými ukázkami, kostýmovanými prohlídkami zámeckých komnat a dobovými hrami.
 • 4.–5. 7. / zámek Mnichovo Hradiště / Valdštejnské kratochvíle / Tradiční oživené prohlídky druhého návštěvnického okruhu se scénkami ze života rodu Valdštejnů v průřezu staletími.
 • 4.–6. 7. / hrad Bezděz / Valdštejnovi vojáci na Bezdězu / Šermířská vystoupení, historický tanec a hudba, kovářská dílna, kostýmy. Program pro rodiny s dětmi.
 • 6. 7. – 31. 8. / Jičín / Polní kancelář Albrechta z Valdštejna / Od 6. 7. do 31. 8. každé pondělí od 15 do 17 hod. se můžete osobně setkat s vévodou na nádvoří Valdštejnského zámku v Jičíně. Vhodné pro rodiny s dětmi i dospělé. Vstup zdarma. Více na Jičín.
 • 7. 7. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Symfonická hudba v úpravě pro hraběcí kapelu v podání souboru Concerto Aventino. Na programu Paisiello, Jomelli, Ditters von Dittersdorf. Začátek v 19 hod.
 • 8. 7. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 14. 7. / hrad Valdštejn / Odpoledne s vévodou / Audience s vévodou Albrechtem z Valdštejna, který zavítá na rodový hrad a povypráví návštěvníkům o své době. Vhodné pro rodiny s dětmi.
 • 17.–19. 7. / hrad Bezděz / Šermíři ve službách Albrechta z Valdštejna / Šermířská vystoupení, kovářská dílna, kostýmy. Program pro rodiny s dětmi.
 • 22. 7. / zámek Konopiště /Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 23. 7. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Skladby z Valdštejnské hudební sbírky v podání klavírního tria dobových nástrojů. Účinkují P. Matějová, M. Malá, H. Matyášová. Na programu díla J. Haydna a L. van Beethovena. Začátek v 19 hod.
 • 25. 7. / hrad Grabštejn / Je třeba zabít Valdštejna / Hrané noční prohlídky oživené šermíři a tanečníky. Příběh spiknutí proti Albrechtu z Valdštejna. Program pro rodiny s dětmi.
 • 25. 7. / Muzeum Cheb / Kostýmované prohlídky / Komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech. Program pro rodiny s dětmi.
 • 25. 7. / zámek Duchcov / Večerní prohlídky bez průvodce / Projděte si zámek bez průvodce vlastním tempem. Prohlídky budou oživeny hudebně-tanečním vystoupením. Vhodné pro rodiny s dětmi.
 • 25. 7. / zámek Konopiště / Valdštejn u stolu a v sedle / Prohlídka věnovaná jídelníčku velitele císařských vojsk, který strávil velkou část života v sedle. Co Albrecht z Valdštejna jedl v době, kdy trávil čas na svých sídlech a co během tažení.
 • 25. 7. / zámek Krásný Dvůr / Krásnodvorsko za Valdštejnů v 16. století / Přednáška zaměřená na Krásnodvorsko v 16. století s důrazem na tehdejšího majitele panství – Jana staršího z Valdštejna. Přednáší PhDr. Šárka Kovaříková. Doplněno hudebním vystoupením. Více na zámek Krásný Dvůr.
 • 25.–26. 7. / hrad Valdštejn / Středověký víkend s Valdštejny / Vystoupení rytířů na téma Valdštejnů a historická hudba s překvapením.
 • 26. 7. / zámek Krásný Dvůr / Den Jana staršího z Valdštejna / Speciální prohlídky s průvodci v roli duchů, které se zaměří na vztahy Valdštejnů s Černíny. Večerní koncert dobové hudby. Více na zámek Krásný Dvůr. U prohlídek doporučujeme rezervaci.
 • červenec / zámek Doksy / Valdštejnové na dokském zámku / Divadelní komentované prohlídky přibližující život Valdštejnů na zámku v Doksech. Více na zámek Doksy.

   

Srpen
 • 1. 8. / zámek Benešov nad Ploučnicí / Život na zámku v době Valdštejnů / Noční komentované prohlídky, kostýmové živé obrazy a dobová hudba.
 • 3.–31. 8. / Hradec Králové, vestibul Krajského úřadu / Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634) / Putovní výstava představí nejznámějšího Valdštejna jako významného stavebníka doby třicetileté války. Zaměří se na Albrechta z Valdštejna, evropské a pražské architektonické vzory, jeho stavební činnost v Praze, Jičíně a okolí, Valdštejnovy architekty a význam Valdštejna pro dějiny české architektury. Místa prezentace výstavy budou oznamována průběžně. Výstavu připravuje ÚOP v Josefově.
 • 4. 8. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Prezentace vybraných děl z Valdštejnské hudební sbírky v podání plzeňského Sojkova kvarteta. Na programu Vojtěch Jírovec, Antonín Rejcha, Václav Pichl a Ludwig van Beethoven. Začátek v 18 hod.
 • 5. 8. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 5. 8., 19. 8. / hrad Valdštejn / Noční prohlídky hradu aneb Valdštejnové zpátky na Valdštejně! / Příběh jednotlivých členů rodu Valdštejnů, kteří na hradě působili od 13. do 18. století a zanechali zde svůj odkaz. Rezervace nutná. Více na hrad Valdštejn.
 • 7.–9. 8. / hrad Bezděz / Oživlý hrad aneb život za Valdštejnů / Šermířská vystoupení, historická hudba, kovářská dílna, společenské hry pánů a poddaných, valdštejnská kuchyně, zbraně, trestní právo, kostýmy. Program pro rodiny s dětmi.
 • 11. 8. / hrad Valdštejn / Odpoledne s vévodou / Audience s vévodou Albrechtem z Valdštejna, který v doprovodu hraběte Kinského zavítá na rodový hrad a povypráví návštěvníkům o své době. Vhodné pro rodiny s dětmi.
 • 13. 8. / hrad a zámek Frýdlant / Audience u vévody / Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský, přijímá během mimořádných prohlídek návštěvníky v Rytířském sále a hovoří s nimi o době, ve které žil. Program pro rodiny s dětmi.
 • 15. 8. / Muzeum Cheb / Kostýmované prohlídky / Komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech. Program pro rodiny s dětmi.
 • 15. 8. / zámek Doksy / Zámecké slavnost hraběte Valdštejna / Městské slavnosti věnované Arnoštovi Františkovi z Valdštejna, který výrazně pozvedl hospodářskou úroveň Dokska. Více na zámek Doksy.
 • 19. 8. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 20. 8. – 11. 10. / Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu České republiky / Valdštejnové známí i neznámí / Národní památkový ústav představí na půdě Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnské zahradě výstavu zaměřenou na nejvýznamnější příslušníky rodu Valdštejnů. Záštitu nad výstavou převzal senátor Tomáš Czernin.
 • 21.–22. 8. / zámky Duchcov a Kynžvart / Senzační proces dědiců hraběte Jiřího Valdštejna / Noční kostýmované prohlídky propojují dva zámky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové: Duchcov a Kynžvart. Námětem je soudní proces o majetek, jenž proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Prohlídky (zámek Duchcov 21. 8./zámek Kynžvart 22. 8.) dokládají, že soudní tahanice se v historii nevyhnuly ani významným šlechtickým rodinám.
 • 26. 8. – 31. 10. / zámek Benešov nad Ploučnicí / Valdštejnové na zámku Benešov nad Ploučnicí / Panelová výstava zaměřená na Valdštejny. Přiblížení vlastníků zámku v době držení Karlem Ferdinandem z Valdštejna.
 • 29. 8. / zámek Mnichovo Hradiště / Valdštejnská velká kostýmová slavnost (hlavní stan Hradozámecké noci) / Hradozámecká noc na zámku Mnichovo Hradiště oslavující významné členy rodu Valdštejnů v průřezu staletími. V odpoledních hodinách na programu edukativní aktivity pro rodiny s dětmi věnované osobnosti Albrechta z Valdštejna. Večerní slavnost v zámku i v zahradách oživí kostýmovaná představení ze života Valdštejnů. Slavnostně se otevře rozšířená stálá výstava „Paměť rodu přetrvá“ v kostele a kapli sv. Anny. Jedná se o rozšíření výstavy „Poslední odpočinek Albrechta z Valdštejna“ s připomínkou dalších významných členů rodu Valdštejnů pohřbených v rodinné a kapucínské hrobce v kostele sv. Tří králů a v kapli sv. Anny, kde je pohřben Albrecht z Valdštejna. Zpřístupnění, v rámci nočních prohlídek, obnoveného sálu předků v zámeckém divadle.
 • 29. 8. / hrad Grabštejn / Je třeba zabít Valdštejna (Hradozámecká noc) / Hrané noční prohlídky oživené šermíři a tanečníky. Příběh spiknutí proti Albrechtu z Valdštejna. Program pro rodiny s dětmi.
 • 29. 8. / Valdštejnský palác Senátu Parlamentu České republiky / Hradozámecká noc / Sídlo Senátu, Valdštejnský palác se zahradou, se veřejnosti otevře netradičně ve večerních hodinách. Návštěvníci budou moci během Hradozámecké noci v Senátu navštívit barokní komplex Valdštejnského paláce se zahradou až do 22 hodin.
 • 29. 8. / zámek Konopiště / Noční veselí s Albrechtem z Valdštejna (Hradozámecká noc) / Hradozámecká noc na Konopišti zavede návštěvníky do Valdštejnova tábora, kde panuje veselí z úspěšných výprav, hraje zvučná hudba a všude je k dostání dobré jídlo a pití. Zámecké prohlídky ve svitu lamp potěší malé i velké hosty, nové i stálé. Mimořádná prohlídka věnovaná jídelníčku velitele císařských vojsk, který strávil velkou část života v sedle. Co Albrecht z Valdštejna jedl v době, kdy trávil čas na svých sídlech a co během tažení.
 • 29. 8. / zámek Kozel / Hostem u hraběte Valdštejna (Hradozámecká noc) / Návštěvníci se stanou hosty u hraběte Valdštejna na jeho zámku. Hrabě je pohostí drobným dobovým občerstvením a poté si v doprovodu jeho služebnictva prohlédnou zámecké komnaty.
 • 29. 8. / zámek Litomyšl / Oslava barokní hudby a divadla (Hradozámecká noc) / Celodenní prohlídky a program k oslavě barokní hudby a divadla na zámku Litomyšl za doby působení rodiny Valdštejnů.
 • srpen až začátek listopadu / zámek Hluboká nad Vltavou / Valdštejnské apartmá / Mimořádné prohlídky Valdštejnského apartmá ve druhém patře zámku, které bude vůbec poprvé zpřístupněno veřejnosti. Prohlídky povede kastelán nebo správkyně depozitáře. Termíny budou upřesněny na zámek Hluboká.

   

Září
 • 1.–12. 9., 19. 9. – 1. 11. / zámek Opočno / Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634) / Putovní výstava představí nejznámějšího Valdštejna jako významného stavebníka doby třicetileté války. Zaměří se na Albrechta z Valdštejna, evropské a pražské architektonické vzory, jeho stavební činnost v Praze, Jičíně a okolí, Valdštejnovy architekty a význam Valdštejna pro dějiny české architektury. Místa prezentace výstavy budou oznamována průběžně. Výstavu připravuje ÚOP v Josefově.
 • 2. 9. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 4.–5. 9. / klášter Plasy / Cesta architekta Jeana Baptisty Matheye do Plas / Tradiční noční hrané prohlídky na téma plasko-valdštejnských souvislostí. Akce se koná po oba večery vždy od 19.00 do 24.00 hodin.
 • 5. 9. / hrad Křivoklát / Valdštejnové na Křivoklátsku / Připomínka valdštejnského působení na Křivoklátsku při Mysliveckých slavnostech sv. Eustacha. Program vzniká ve spolupráci s Lánskou oborou a je spojen s premiérou dokumentárního filmu o působení Valdštejnů na Křivoklátsku, obornictví a lesnictví.
 • 9. 9., 14. 10., 4. 11., 2. 12 / Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / Zlínským krajem po stopách Albrechta z Valdštejna / Přednáškový cyklus (čtyři přednášky) představí historii významných panství a kulturních památek, které jsou úzce spjaty s osobou Albrechta z Valdštejna a jeho první choti Lukrécií Nekšovny z Landeka, zejména hrad Lukov a zámek ve Vsetíně, na kterých sídlili; dnešní areál mariánského poutního místa ve Štípě, který Albrecht z Valdštejna založil jako kartuziánský klášter. Cyklus pořádá NPÚ, ÚOP v Kroměříži ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Začátek přednášek v 17 hodin. Více na ÚOP v KroměřížiKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
 • 9. 9. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Prezentace vybraných děl z Valdštejnské hudební sbírky / Zahajovací koncert 28. ročníku festivalu Haydnovy hudební slavnosti. Na programu Joseph Haydn a Ludwig van Beethoven. Začátek v 18 hod.
 • 12. 9. / klášter Plasy / Mathey – Valdštejnův architekt v Plasích / Propojení uměleckých názorů a vkusu doby baroka na základě vztahu arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, plaského opata Ondřeje Trojera a burgundského architekta J. B. Matheye. Komentovaná prohlídka s historikem umění PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D. Začátek ve 13.30. Rezervace nutná. Prohlídka v rámci cyklu Monastýrování.
 • 12. 9. / Zámek Mnichovo Hradiště a okolí / Hospodářské dvory na bývalých valdštejnských panstvích v Čechách / Dopolední přednáška Ing. Jana Žižky (NPÚ) na téma hospodářských dvorů (začátek v 10.00) a odpolední exkurze po třech dvorech panství Mnichovo Hradiště. Skupina se vydá do dvorů Hněvousice, Lhotice a Soleček. Vyhlídková jízda minibusem zahrne i další okolní dvory. Odjezd od zámku v 13 hod., návrat v 16 hod. Akci připravuje ÚOP středních Čech ve spolupráci se zámkem Mnichovo Hradiště. Kapacita omezena.
 • 12.–13. 9. / hrad Točník / Vinobraní / Každoroční podzimní ochutnávka vín spojená s brannou, tentokráte Valdštejnovou vojenskou posádkou a jezuitskou návštěvou Bohuslava Balbína. Ukázky šermu, divadla a dobové hudby.
 • 12.–13. 9. / hrad Švihov / Příběh valdštejnských renesančních stropů z Dobrovice / Mimořádné prohlídky s prezentací dvou renesančních stropů z valdštejnského zámku Dobrovice umístěných na vodním hradě Švihov.
 • 12.–13. 9. / zámek Duchcov / Dny evropského dědictví / Speciální prohlídky valdštejnského sklepení.
 • 13. 9. / kostel sv. Máří Magdaleny v Heřmanicích / Rekviem za Albrechta z Valdštejna, koncert a komentovaná prohlídka / V Heřmanicích u Jaroměře, rodném místě Albrechta z Valdštejna, se v kostele sv. Máří Magdaleny, kde jsou pohřbeni jeho rodiče a sourozenci, uskuteční zpívaná zádušní mše za Valdštejna. Zazní rekviem Adama V. Michny z Otradovic. Na mši naváže koncert hudby 1. třetiny 17. století a komentovaná prohlídka kostela. Akci doprovodí výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634)“. Připravuje ÚOP v Josefově.
 • 13. 9. / zámek Doksy / Koncert / Koncert mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica věnovaný Valdštejnům.
 • 14. 9. / Muzeum Cheb / Invita Invidia / Přednáška „Invita Invidia“ (Navzdory závisti) o Albrechtovi z Valdštejna. Více na Muzeum Cheb.
 • 14. 9. / zámek Konopiště / Život a vojenská kariéra Albrechta z Valdštejna / Mimořádná prohlídka renesančního paláce a expozice zbraní a zbroje se zaměřením na život a vojenskou kariéru Albrechta z Valdštejna doplněná hranou scénkou. Prohlídka se uskuteční v den výročí narození vévody Albrechta z Valdštejna. Začátek v 18 hodin.
 • 16. 9. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 17. 9. / Městské divadlo v Jaroměři, sál Jaromír / Valdštejniana. Rodové památky na Albrechta z Valdštejna, vévodu Frýdlantského / Přednáška PhDr. Evy Lukášové (NPÚ) v rámci odborného cyklu ÚOP v Josefově a Městského muzea v Jaroměři Mezi řádky. Přednášku doprovodí výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634)“. Akci připravuje ÚOP v Josefově.
 • 19. 9. / hrad Švihov / Odhalená tajemství valdštejnských renesančních stropů ze zámku Dobrovice / Přednáška restaurátorů o nových a překvapivých zjištěních při restaurování stropu z valdštejnského zámku Dobrovice instalovaného na hradě Švihov v 50. letech 20. století.
 • 19. 9. / hrad a zámek Frýdlant / Audience u vévody / Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský, přijímá během mimořádných prohlídek návštěvníky v Rytířském sále a hovoří s nimi o době, ve které žil. Program pro rodiny s dětmi.
 • 19. 9. / Muzeum Cheb / Dny evropského dědictví / Komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech. Program pro rodiny s dětmi.
 • 26. 9. / hrad Valdštejn / Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna / Vévoda Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad k příležitosti svých narozenin. Audience u vévody budou probíhat ve Slavnostním sále klasicistního domu. Program je vhodný pro rodiny s dětmi.
 • 30. 9. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory.
 • 30. 9. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Prezentace vybraných děl z Valdštejnské hudební sbírky / 28. Haydnovy hudební slavnosti. Solaris trio. Na programu Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven a Arnold Schoenberg. Začátek v 18 hod.

   

Říjen
 • 1. 10. / Květná zahrada v Kroměříži / Zahradníci rodu Valdštejnů / Přednáška Jaromíra Tlustého představí nejvýznamnější osobnosti valdštejnských zahradníků, především z rodiny Ditrichů. Přednáška je součástí cyklu Zahradní kultura v souvislostech, který pořádá Metodické centrum zahradní kultury při NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Začátek v 17 hodin. Bližší informace na ÚOP v Kroměříži.
 • 1. 10. / zámek Duchcov / S odvahou a pílí lva: Valdštejnové v českých zemích (1500–2000) / Jednodenní odborná konference pořádaná ve spolupráci s ÚOP v Ústí nad Labem. Tématem bude význam a působení Valdštejnů v českých zemích.
 • 10. 10. / hrad a zámek Frýdlant / Audience u vévody / Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský, přijímá během mimořádných prohlídek návštěvníky v Rytířském sále a hovoří s nimi o době, ve které žil. Program pro rodiny s dětmi.
 • 10. 10. / zámek Doksy / Milý dobrý Padremo / Komentovaná literární prohlídka zaměřená na život spisovatelky Christiany Thun-Salm, rozené z Valdštejna, která žila na zámku v Doksech. Více na zámek Doksy.
 • 13. 10. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Prezentace vybraných děl z Valdštejnské hudební sbírky / Kalliopé Trio Prague. Na programu Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Začátek v 18 hod. / AKCE ZRUŠENA
 • 14. 10. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory. / AKCE ZRUŠENA
 • 17. 10. / zámek Duchcov / Duchové Valdštejnů na Duchcově / Duchové Valdštejnů ožívají na duchcovském zámku. Podvečerní kostýmované prohlídky pro rodiny s dětmi. / AKCE ZRUŠENA
 • 24. 10. / Muzeum Cheb / Valdštejnská muzejní noc / Program na valdštejnské téma. Bližší informace na Muzeum Cheb. / AKCE ZRUŠENA
 • 28. 10. / zámek Konopiště / Albrecht z Valdštejna – konopišťský pán / Večerní prohlídky připomínající Albrechta z Valdštejna, majitele Konopiště v pobělohorské době. Prohlídky vedou běžně nepřístupnými prostory. / AKCE ZRUŠENA

   

Listopad
 • 1. 11. / zámek Kozel / Zádušní mše / K uctění památky členů rodu Valdštejnů se uskuteční v zámecké kapli zádušní mše. / AKCE ZRUŠENA
 • 5. 11. / Květná zahrada v Kroměříži / Zámecká zahrada v Duchcově / Přednáška Mgr. Sylvy Dobalové, Ph.D., z Ústavu dějin umění AV ČR představí osudy zahrady u rezidence Valdštejnů v Duchcově, především v době jejího rozkvětu v 18. a 19. století. Přednáška je součástí cyklu Zahradní kultura v souvislostech, který pořádá Metodické centrum zahradní kultury při NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Začátek v 17 hodin. Bližší informace na ÚOP v Kroměříži. / AKCE ZRUŠENA
 • 8. 11. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Bělohorská bitva / Hudebně literární pásmo k 400. letému výročí památné bitvy na Bílé hoře. Účinkuje sbor Kolegium pro duchovní hudbu a orchestr Consortium musicum. Začátek v 18 hod. / AKCE ZRUŠENA
 • 14. 11. / zámek Kynžvart / Doba Albrechta z Valdštejna na Chebsku / Podobně jako Albrecht z Valdštejna, tak i Metternichové na přelomu 16.-17. století a během 30leté války vytěžili ze svého nasazení v habsburských službách maximum. Odborné kolokvium akcentuje jak osobnost a reálie Albrechta z Valdštejna, tak jeho současníka Lothara z Metternichu s pěti synovci. Příspěvky doplní představení dobového kynžvartského sídla a hospodářské správy zámku. / ONLINE KOLOKVIUM
 • 24. 11. / zámek Nebílovy / Baroque Semper / Hudba valdštejnských salonů / Prezentace vybraných děl z Valdštejnské hudební sbírky v podání Stamicova kvarteta. Na programu Ludwig van Beethoven, Jan Václav Stamic, Antonín Kammell. Začátek v 18 hod. / AKCE ZRUŠENA
 • listopad až leden 2021 / ÚOP v Plzni / Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství / Oblast valdštejnského Šťáhlavska patří v historii archeologického bádání k místům, kde v Čechách probíhaly v 19. století první systematičtější výzkumy. Kristián Vincent z Valdštejna-Vartenberka inicioval na zámku Kozel první sbírku archeologických nálezů a v druhé polovině 19. století zde působil významný badatel František Xaver Franc. Panelová výstava o těchto osobnostem a vybraných šťáhlavských lokalitách. / AKCE ZRUŠENA

   

Prosinec
 • 3. 12. / Květná zahrada v Kroměříži / Zahrady rodu Valdštejnů / Přednáška Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., z Metodického centra zahradní kultury NPÚ v Kroměříži představí zahrady rodu Valdštejnů, k jehož prudkému vzestupu došlo na počátku 17. století. Z Valdštejnů se mimo jiné stali významní stavebníci, kteří u svých sídel nechali zakládat reprezentační zahrady dle aktuální módy. Od raně barokních zahrad Albrechta z Valdštejna, přes velkorysé barokní kreace v Duchcově a Mnichově Hradišti, po krajinářské úpravy u loveckého zámku Kozel, se Valdštejnové vždy snažili angažovat ty nejkvalitnější umělce své doby. Po roce 1945 převzal péči o tyto objekty stát a řadu z nich prezentuje veřejnosti. Přednáška je součástí cyklu Zahradní kultura v souvislostech, který pořádá Metodické centrum zahradní kultury při NPÚ, ÚOP v Kroměříži. Začátek v 17 hodin. Bližší informace ÚOP v Kroměříži. / AKCE ZRUŠENA
 • 12. 12. / zámek Doksy / Vánoce s Valdštejny / Vánoční prohlídky zámku se zaměřením na vánoční zvyky Valdštejnů z počátku 20. století. Více na zámek Doksy. / AKCE ZRUŠENA
 • 12.–13. 12. / zámek Duchcov / Valdštejnské Vánoce / Vánoční prohlídky zámku se zaměřením na oslavy svátků z doby Valdštejnů. Ochutnávka cukroví dle receptů z 19. století. Doporučujeme rezervaci. / AKCE ZRUŠENA
 • 19. 12. / hrad Valdštejn / Vánoce s vévodou / Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Povídání o historii i Vánocích spojené se zdobením stromečku. Audience probíhají ve Slavnostním sále klasicistního domu. Program je vhodný pro rodiny s dětmi. / AKCE ZRUŠENA
 • začátek prosince / zámek Duchcov / Otevření grafického kabinetu na zámku Duchcov / Rozšíření návštěvnické trasy o rekonstruovaný grafický kabinet. / PROBĚHNE BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI

   

Změna programu vyhrazena.

Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů je součástí dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů. Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury. Do projektu jsou zapojena územní odborná pracoviště a památky ve správě Národního památkového ústavu – ÚOP v Kroměříži, ÚOP středních Čech, ÚOP v Praze, ÚOP v Josefově, ÚOP v Plzni, ÚOP v Ústí nad Labem, klášter Plasy, hrad Švihov, zámek Kozel, zámek Nebílovy, zámek Hluboká nad Vltavou, hrad Bezděz, hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn, zámek Litomyšl, zámek Konopiště, zámek Krásný Dvůr, zámek Kynžvart, zámek Mnichovo Hradiště, zámek Duchcov, zámek Benešov nad Ploučnicí, zámek Náchod, zámek Opočno, hrad Křivoklát, Květná zahrada v Kroměříži a hrad Točník. Partnery projektu jsou Senát Parlamentu České republiky, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, města Doksy, Cheb, Třebíč, Jičín, Turnov, Jaroměř, Zlín, Krajský úřad v Hradci Králové, obec Heřmanice a hrad Lukov. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálním partnerem je Český rozhlas.