Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Středočeského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Poskytujeme tyto služby

Ohrožené památky

  • Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se původně o barokní stavbu, ale domek byl později upravován. Památka se nachází mimo zástavbu obce jako součást původních rozlehlých vinic.

  • Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím středu. Nejvýraznější ze staveb uzavřené dispozice je mohutná barokní sýpka, dále je hodnotná přízemní obytná budova u původní brány a pravděpodobný dům šafáře.

  • Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného ve výrazné poloze nad řekou Jizerou na pokraji obce.

  • Barokní zámek s hospodářským dvorem byl postaven v osmnáctém století, později došlo k menším úpravám. Patrová stavba je čtyřkřídlé dispozice s uzavřeným nádvořím, v zahradním traktu se nachází salla terrena. Na zámek původně navazoval rozlehlý zámecký park, v sousedství hlavní budovy je situován hospodářský dvůr. Areál se nachází přímo v obci.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Všechny kontakty

Medailonek ředitele

Ing. arch. Vojtěch Láska

V letech 1962–1968 vystudoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Již při tomto studiu se, zvláště v semináři doc. Ing. arch. Milady Radové-Štikové, zaměřil na dějiny architektury a problematiku památkové péče. V letech 1971–1973 absolvoval postgraduální studium dějin architektury, rovněž na Fakultě architektury ČVUT, a v letech 1974–1976 postgraduální studium oboru památkové péče na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Číst celý medailonek

Opravujete kulturní památku?

Zkuste náš jednoduchý návod krok za krokem – nebo si najděte svého památkáře přímo

Památkový katalog

Informace o památkách a památkově chráněných územích


Inspirujte se

  • V roce 2014 byla dokončena celková obnova sýpky hospodářského dvora v Olbramovicích, která zachovala památkové hodnoty a charakter hospodářské budovy, navrátila jí unikátní barokní ilusivní fasádu a...

  • Stav areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní a situace dlouho beznadějná. Po druhé světové válce využívalo objekt nepříliš citlivým...

  • Selský statek, který stojí na návsi v Žitovlicích naproti kostelu sv. Václava, byl roku 2009 prohlášen kulturní památkou. V památkovém fondu lidové architektury středních Čech reprezentuje typ...

  • Parostrojní pivovar v Lobči je velmi hodnotná industriální stavba s dlouhou a složitou historií, které však ještě nedávno hrozil zánik. Díky skupině mladých architektů byl původně renesanční pivovar...

    Zvláštní ocenění

Zprávy

Archiv NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech - uzavřen v listopadu 2016

18. 10. 2016

Archiv NPÚ ÚOPSČ v období od 31. října do 30. listopadu 2016 uzavřen.

Publikace Letní rezidence Pražanů - Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století znovu v...

23. 8. 2016

Rádi bychom upozornili všechny zájemce o publikaci Letní rezidence Pražanů - Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století, že je již možné zakoupit její druhé vydání.

Zájemci o památky a historii se mohou hlásit do kursu památkové péče

22. 7. 2016

Již desátý ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky začne v září tohoto roku. Hlásit se mohou nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale i další zájemci o historii,...


Publikace

TÉMATA ROKU 2016