Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Středočeského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Poskytujeme tyto služby

Ohrožené památky

 • Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se původně o barokní stavbu, ale domek byl později upravován. Památka se nachází mimo zástavbu obce jako součást původních rozlehlých vinic.

 • Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím středu. Nejvýraznější ze staveb uzavřené dispozice je mohutná barokní sýpka, dále je hodnotná přízemní obytná budova u původní brány a pravděpodobný dům šafáře.

 • Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného ve výrazné poloze nad řekou Jizerou na pokraji obce.

 • Barokní zámek s hospodářským dvorem byl postaven v osmnáctém století, později došlo k menším úpravám. Patrová stavba je čtyřkřídlé dispozice s uzavřeným nádvořím, v zahradním traktu se nachází salla terrena. Na zámek původně navazoval rozlehlý zámecký park, v sousedství hlavní budovy je situován hospodářský dvůr. Areál se nachází přímo v obci.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Všechny kontakty

Medailonek ředitele

Ing. arch. Vojtěch Láska

V letech 1962–1968 vystudoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Již při tomto studiu se, zvláště v semináři doc. Ing. arch. Milady Radové-Štikové, zaměřil na dějiny architektury a problematiku památkové péče. V letech 1971–1973 absolvoval postgraduální studium dějin architektury, rovněž na Fakultě architektury ČVUT, a v letech 1974–1976 postgraduální studium oboru památkové péče na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Číst celý medailonek

Opravujete kulturní památku?

Zkuste náš jednoduchý návod krok za krokem – nebo si najděte svého památkáře přímo

Památkový katalog

Informace o památkách a památkově chráněných územích


Inspirujte se

 • V roce 2014 byla dokončena celková obnova sýpky hospodářského dvora v Olbramovicích, která zachovala památkové hodnoty a charakter hospodářské budovy, navrátila jí unikátní barokní ilusivní fasádu a zároveň dala hodnotné stavbě novou náplň – stala se živým kulturním centrem obce.

 • Stav areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní a situace dlouho beznadějná. Po druhé světové válce využívalo objekt nepříliš citlivým způsobem JZD a ani po restituci v 90. letech se nedočkal byť základní údržby.

 • Selský statek, který stojí na návsi v Žitovlicích naproti kostelu sv. Václava, byl roku 2009 prohlášen kulturní památkou. V památkovém fondu lidové architektury středních Čech reprezentuje typ tradiční roubené usedlosti středního Polabí.

 • Parostrojní pivovar v Lobči je velmi hodnotná industriální stavba s dlouhou a složitou historií, které však ještě nedávno hrozil zánik. Díky skupině mladých architektů byl původně renesanční pivovar obnoven jako památkově hodnotná stavba a byl mu vrácen i původní účel, neboť se v něm znovu začalo vařit pivo.

  Zvláštní ocenění

Zprávy

Na hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují zbývají ještě dva týdny

15. 8. 2016

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet pět pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Zájemci o památky a historii se mohou hlásit do kursu památkové péče

22. 7. 2016

Již desátý ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky začne v září tohoto roku. Hlásit se mohou nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale i další zájemci o historii, památky a péči o ně.

Archiv NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech - dovolená

30. 6. 2016

Archiv NPÚ ÚOPSČ v měsíci červenci uzavřen.


Akce

6 říj
Pro odborníky

Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské

 • ÚOP v Praze ()
 • 6. 10. 2016 –6. 10. 2016
 • 9.00–18.00

Publikace

TÉMATA ROKU 2016