Národní památkový ústav a Správa železnic podepsaly Memorandum o spolupráci

Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ, a Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, dnes na pracovišti generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze podepsali memorandum o vzájemné spolupráci.

Česká republika disponuje velkým počtem železničních staveb dochovaných na našem území. Úkolem památkové péče je tak toto hodnotné dědictví chránit i pro budoucí generace. Legální snahou Správy železnic je ovšem i vzhledem k závazkům v rámci Evropské unie železniční dopravu modernizovat. Často tak mezi nezbytnými potřebami modernizace a případnou ochranou památkově hodnotného fondu vznikají konfliktní situace. Již v roce 2013 proto zřídila generální ředitelka NPÚ speciální komisi pro posuzování především návrhů na prohlášení železničních staveb za kulturní památky s názvem Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy. Nové memorandum si klade za cíl intenzivněji spolupracovat na zachování a popularizaci železniční infrastruktury v její současné i historické podobě.

Spolupráce bude zahrnovat například společný dialog na téma identifikace a možné ochrany kulturního dědictví v oblasti železničního stavitelství, posilování dobrého jména partnerů, posilování vzájemné informovanosti o chystaných záměrech, kultivaci náhledů na rekonstrukce a novostavby či podílení se na obnově i památkově nechráněného fondu.