Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy

Specializovaný poradní sbor generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který souvisí s vývojem železniční dopravy na území České republiky.

  • Mgr. Alena Borovcová, NPÚ, ÚOP v Ostravě
  • Ing. Stanislav Bytnar, ředitel správy nemovitostí Českých drah, a. s.
  • Ing. arch. Eva Dvořáková, NPÚ (jednatelka komise)
  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
  • Ing. Jiří Kozák, ředitel odboru traťového hospodářství SŽDC
  • Ing. Mojmír Krejčiřík, železniční historik (předseda komise)
  • Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., ředitel Metodického centra průmyslového dědictví, NPÚ, ÚOP v Ostravě
  • Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea, Národní technické muzeum v Praze
  • Mgr. Jiří Střecha, nadace Okřídlené kolo
  • Mgr. Martin Tomášek, náměstek gen. ředitelky NPÚ (tajemník komise)

Statut komise pro ochranu pam. fondu v oblasti železniční dopravy