Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy

Specializovaný poradní sbor generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který souvisí s vývojem železniční dopravy na území České republiky.

  • Mgr. Alena Borovcová, NPÚ, ÚOP v Ostravě
  • Ing. arch. Eva Dvořáková, generální ředitelství NPÚ (jednatelka komise)
  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
  • Ing. Mojmír Krejčiřík, železniční historik (předseda komise)
  • Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., ředitel Metodického centra průmyslového dědictví, NPÚ, ÚOP v Ostravě
  • Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea, Národní technické muzeum v Praze
  • Ing. Marcela Pernicová, Ředitelka odboru traťového hospodářství SŽDC, státní organizace
  • Ing. Rostislav Stašek, Odbor správy a prodeje majetku, České dráhy, a.s.
  • Mgr. Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea v Praze
  • Mgr. Martin Tomášek, generální ředitelství NPÚ (tajemník komise)

Statut komise pro ochranu pam. fondu v oblasti železniční dopravy

Změna statutu komise
PDF (84,54 KB)