Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy

Specializovaný poradní sbor generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který souvisí s vývojem železniční dopravy na území České republiky.

Předseda Komise:

  • Ing. Mojmír Krejčiřík, železniční historik

Tajemnice Komise:

  • Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D., náměstkyně pro památkovou péči NPÚ GŘ

Jednatelka Komise:

  • Ing. arch. Eva Dvořáková, odd. specialistů NPÚ GŘ

Členové Komise: 

  • Mgr. Alena Borovcová, NPÚ ÚOP Ostrava
  • Ing. Rostislav Stašek, České dráhy, a.s., Zařízení služeb
  • Ing. Stanislav Bytnar, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, PhD. et PhD., ředitel Metodického centra průmyslového dědictví
  • Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea
  • Mgr. Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea v Praze
  • Pavel Dykast, Správa železniční dopravní cesty, generální ředitelství

Statut komise pro ochranu pam. fondu v oblasti železniční dopravy

Změna statutu komise
PDF (84,54 KB)