Vesnická sídla v kulturní krajině – seminář v Hořovicích

Lážovice, v pozadí Brdy

Krajině, letošnímu tématu NPÚ, se bude věnovat odborný seminář v Hořovicích, jehož pořadateli a partnery jsou generální ředitelství Národního památkového ústavu a NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech, Středočeský kraj, Muzeum Českého krasu v Berouně a město Hořovice. Třídenní setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy se koná v sousedství nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Brdy ve Středočeském kraji. Program semináře zahrnuje dva jednací bloky a dva společné diskusní večery jako prostor ke konzultacím a vzájemné výměně informací i zkušeností z praxe. Jeho důležitou součástí bude exkurze do Hostomických brázd, historicky intenzivně zemědělsky využívaného území, prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska (Kleštěnice a Olešná) i prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku a návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově).