Periodický reporting

Pravidelné podávání zpráv je jedním z hlavních mechanismů sledování stavu zachování statků zapsaných na Seznam světového dědictví. Státy jsou každých šest let vyzvány k vyplnění dotazníků o stavu zachování statků. Česká republika, spolu s ostatními státy regionu Evropa a Severní Amerika, bude vyzvána k účasti v letech 2022–2023.

Tyto stránky byly vytvořeny za účelem průběžného podávání informací všem dotčeným aktérům Periodického reportingu.

Více informací na stránkách WHC

Zjišťování relevantních dat bude zajištěno vyplněním on-line dotazníku, jehož první část (tzv. sekci I) zajišťuje vždy tzv. Focal point – v případě České republiky je to generální ředitelství Národního památkového ústavu společně s odborem mezinárodních vztahů Ministerstva kultury. Druhá část (sekce II) je určena k vyplnění v lokalitách světového dědictví přímo site managerům. Zde bude NPÚ poskytovat metodickou pomoc.

Dotazníky sekce I a sekce II v českém překladu ke stažení v pdf a word verzi

Dotazník sekce I (PDF)
PDF (1,34 MB)
Dotazník sekce II (PDF)
PDF (3,66 MB)
Dotazník sekce I (word)
DOCX (271,86 KB)
Dotazník sekce II (word)
DOCX (475,66 KB)

školení

Telč 2019

Úvodní školení k dané problematice se uskutečnilo ve dnech 30. – 31. 10. 2019 v Telči.

Jednací bloky byly vyplněny přednáškami k tématu Periodického reportingu a dotazníkům obecně, za využití výukových modulů a instruktivních videí zpracovaných Centrem světového dědictví, přeložených do národního jazyka.

V pracovní části školení byla otevřena diskuze k identifikaci atributů OUV jednotlivých statků v České republice, aby byly pro kapitolu 3 dotazníků včas konsensuálně stanoveny a mohl být odpovědně komentován jejich stav.

Školení bylo doplněno inspirativními příspěvky z oblastí prezentace, propagace a edukace ve vztahu ke světovému dědictví na národní úrovni. Účastníci se rovněž seznámili se zapojením dvou statků do evropského projektu World Heritage Journeys.

Školení se zúčastnilo celkem 56 účastníků, přednostně site managerů statků světového dědictví, pracovníků Národního památkového ústavu, jak se specializací na monitoring světového dědictví, tak vzdělávání.

Tisková zpráva o konání projektu na webu NPÚ

Anotace hlavních příspěvků

Prezentace:

Pracovní materiály

ATRIBUTY OUV

Kontakt: