Periodický reporting

Státy, které přistoupily k Úmluvě o světovém kulturním a přírodním dědictví jsou každých šest let vyzvány k vyplnění dotazníků podávajících informace o stavu zachování svých zapsaných statků světového dědictví. Vedle reaktivního monitoringu, soustředícího se na památky v ohrožení, je periodický reporting jeden ze dvou hlavních mechanismů nadnárodního monitoringu.

Pro region Evropa a Severní Amerika, kam patří i Česká republika doposud proběhly 2 cykly Periodického reportingu a třetí je plánován na období 2022-2023. Po ukončení každého cyklu obvykle nastává proces vyhodnocení, tzv. reflexní období, během kterého jsou vypracovány analýzy shromážděných dat a navrhovány souhrny takových opatření, která by měla zajistit zlepšení stavu zapsaných statků. Poslední takovou analýzou pro evropský region je World Heritage in Europe Today.

Dotazník Periodického reportingu je členěn do dvou částí, tzv. sekcí, přičemž sekci I vyplňuje vždy Focal Point - národní kontaktní místo oficiálně nahlášené Centru světového dědictví. V případě České republiky je jím Národní památkový ústav. Druhou část dotazníku vyplňuje pověřený site manager daného statku. Generální ředitelství Národního památkového ústavu poskytuje site managerům podporu a metodickou pomoc v průběhu celého procesu, včetně přípravy na něj.

Tyto stránky byly vytvořeny za účelem průběžného podávání informací všem dotčeným aktérům Periodického reportingu.

Více informací na stránkách WHC

Dotazníky sekce I a sekce II v českém překladu ke stažení v PDF a Word verzi

Dotazník sekce I (PDF) PDF (1,34 MB)
Dotazník sekce II (PDF) PDF (3,66 MB)
Dotazník sekce I (word) DOCX (271,86 KB)
Dotazník sekce II (word) DOCX (475,66 KB)

Školení

Telč 2019

Úvodní školení k dané problematice se uskutečnilo ve dnech 30. – 31. 10. 2019 v Telči.

Jednací bloky byly vyplněny přednáškami k tématu Periodického reportingu a dotazníkům obecně, za využití výukových modulů a instruktivních videí zpracovaných Centrem světového dědictví, přeložených do národního jazyka.

V pracovní části školení byla otevřena diskuze k identifikaci atributů OUV jednotlivých statků v České republice, aby byly pro kapitolu 3 dotazníků včas konsensuálně stanoveny a mohl být odpovědně komentován jejich stav.

Školení bylo doplněno inspirativními příspěvky z oblastí prezentace, propagace a edukace ve vztahu ke světovému dědictví na národní úrovni. Účastníci se rovněž seznámili se zapojením dvou statků do evropského projektu World Heritage Journeys.

Školení se zúčastnilo celkem 56 účastníků, přednostně site managerů statků světového dědictví, pracovníků Národního památkového ústavu, jak se specializací na monitoring světového dědictví, tak vzdělávání.

Tisková zpráva o konání projektu na webu NPÚ

Anotace hlavních příspěvků

Prezentace:

Pracovní materiály

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Lucie Lollková MA, MSt

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 257 010 257
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B lollkova.lucie@npu.cz