Telčští památkáři se připojili k Mezinárodnímu dni archeologie. Uspořádali přednášku a představili leteckou archeologii

Mezinárodní den archeologie

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie se v sobotu 22. října 2022 konala na pracovišti Národního památkového ústavu v Telči, v Lannerově domě, akce věnovaná výzkumu feudálních sídel a letecké archeologii. Navštívilo ji 34 zájemců.

V první části akce přednesl archeolog Stanislav Vohryzek přednášku Výzkum hradů a hrádků na Vysočině, ve které seznámil posluchače s problematikou kastelologie, disciplíny zkoumající feudální sídla, a s jejím vývojem v Čechách a na Moravě, zejména na příkladu jejích nejvýznamnějších představitelů a jejich výzkumů a publikací. Dále byly představeny nejvýznamnější archeologické výzkumy hradů, hrádků a tvrzí na Vysočině, a nakonec aktivita ÚOP v Telči v oblasti archeologických výzkumů, stavebně historické dokumentace, konzultační činnosti a odborném dohledu při opravách a rekonstrukcích těchto objektů.

V druhém příspěvku seznámil posluchače s problematikou dálkových průzkumů a letecké archeologie Pavel Macků, ředitel pracoviště. Představil výsledky projektu NAKI II – Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku a vysvětlil potenciál fotografování krajiny z letounu i dronu a to nejen v oblasti archeologie, ale i památkové péče. Doplňkem pak byla prezentace vybraných příkladů leteckých snímků především torzální architektury a archeologických lokalit poškozených kůrovcovou těžbou.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování, slaví se po celém světě vždy třetí sobotu v říjnu. Archeologové nabízejí prostřednictvím nejrůznějších akcí všem zájemcům o naši dávnou historii možnost seznámit se s jednou z nejdobrodružnějších věd – archeologií a  proniknout do tajů života lidí v dávné minulosti.