Zveme na přednášku Výzkum hradů a hrádků na Vysočině

Ilustrační foto - zřícenina hradu Zubštejn

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči na sobotu 22. října 2022 přednášku Výzkum hradů a hrádků na Vysočině, která se koná ve 14.00 hodin v Lannerově domě v Telči (Hradecká 6).

Přednášející Stanislav Vohryzek nejprve představí problematiku kastelologie – disciplíny zkoumající feudální sídla – a její vývoj na území Čech a Moravy. Dále bude podán přehled výzkumů hradů a hrádků na území Kraje Vysočina a prezentována role telčského pracoviště Národního památkového ústavu při jejich zkoumání, dokumentaci a konzervaci.

Pro zájemce bude po přednášce následovat prezentace letecké archeologie z činnosti územního odborného pracoviště NPÚ v Telči v souvislosti s končícím projektem NAKI II „Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku“, kterou uvede ředitel telčského pracoviště Pavel Macků.

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči se touto akcí hlásí k Mezinárodnímu dni archeologie letos již posedmé. V roce 2015 připravili památkáři v sídle svého pracoviště v Telči simulované archeologické naleziště, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet základní archeologické postupy. O rok později byla prezentována středověká gastronomie a celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů a přednáška Pfaffenschlag – Život ve středověké vsi. V roce 2017 proběhla přednáška o vaření, stolování a stravování ve středověké společnosti. Její součástí byla i prezentace replik stolního a kuchyňského nádobí a pomůcek.  V roce 2018 památkáři uspořádali přednášku o vědeckých a nevědeckých přístupech k historii a v roce 2019 proběhla archeologická procházka po Telči. Po roce nekonání akce z důvodu pandemie byla roku 2021 uspořádána přednáška o archeologickém fondu Kraje Vysočina.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování, slaví se po celém světě vždy třetí sobotu v říjnu. Archeologové nabízejí prostřednictvím nejrůznějších akcí všem zájemcům o naši dávnou historii možnost seznámit se s jednou z nejdobrodružnějších věd – archeologií a proniknout do tajů života lidí v dávné minulosti.

O přednášejícím
Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph. D. vystudoval bakalářské studijní programy Klasická archeologie – Historie a Archeologie, navazující magisterský program Historie – Archeologie a doktorský program Historie – české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2017 pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako archeolog. Odborně se zaměřuje problematiku dějin šlechty, osídlení, kastelologii a monasterologii. Aktivně se podílí na publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu.