Ceny Patrimonium pro futuro již byly rozděleny. Na Vysočinu letos neputují

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě, skladba krytiny po dokončení v roce 2019 (foto P. Severa)

V letošním roce proběhl již sedmý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Kraj Vysočina byla v kategorii obnova památky, restaurování nominována obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Na Vysočinu však letos žádné ocenění neputuje.

Informace o ocenění naleznete zde.

Kostel sv. Jakuba Většího je od roku 2008 národní kulturní památkou a vlastník se o stavbu příkladně stará. Zvláště náročná, po finanční i organizační stránce, byla obnova středověkého krovu a střešní krytiny, která byla připravována již od roku 2012 a proběhla od května 2017 do srpna 2019.

Památkově značně hodnotný krov vznikl v 16. století. Konstrukce sice prošla během své historie řadou úprav, přesto však její značná část pochází z doby okolo roku 1539. Před obnovou byly krov i krytina místy zásadně narušeny. Opravy krovové konstrukce zahrnovaly především odstranění závad způsobených povětrnostními vlivy a dřevokazným hmyzem, ale také nahrazení předchozích neodborných oprav. Dále bylo třeba vyřešit havarijní stav krovu v prostoru mezivěží. Řemeslná obnova ctila původní tesařské postupy a proběhla mimořádně kvalitně. Značná péče byla věnována i opravě krytiny. Od přelomu 19. a 20. století střechu kryly atypické glazované tašky, tzv. bobrovky, které nebylo možné zachovat, měla být ale použita jejich co nejpřesnější replika. Dodavatele, který speciálně pro tento účel vyrobil bobrovku takřka shodného tvaru, velikosti a barevnosti glazury, se podařilo najít ve Slovinsku.

O úspěšné obnově rozsáhlé části památky nerozhodlo pouze zajištění finančních prostředků z veřejných zdrojů, státního rozpočtu i EU, ale také velmi dobrá spolupráce všech subjektů. Obnovený krov je zpřístupněn veřejnosti, návštěvníci se tak mohou s cennou historickou konstrukcí zblízka seznámit.

Za Kraj Vysočina nominovalo tuto příkladnou obnovu územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v kategorii obnova památky, restaurování. V minulých letech obdržely zvláštní ocenění generální ředitelky (v rámci Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro) tyto objekty: zámek Červená Řečice, areál usedlosti se středověkou tvrzí v Sudkově Dole na Pacovsku a dům č.p. 29 v Palackého ulici v Telči.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos sedmým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili.