Zveme na doprovodné programy k výstavě o jezuitech v Telči

Ozdobná kartuš  a letopočet dokončení stavby nad vstupním portálem jezuitské koleje v Telči

Komentované prohlídky s autory výstavy, procházky městem věnované barokní architektuře a baroknímu sochařství, přednášky, křest knihy, edukační programy pro školy, divadelní představení a také mše svatá u příležitosti svátku zakladatele Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignáce z Loyoly. To vše jsou akce pořádané v rámci výstavy Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši.

Zveme vás k prohlídce expozice, nebo si vyberte některý z níže uvedených doprovodných programů. Máte jedinečnou šanci dozvědět se mnoho informací o Telči 17. a 18. století, tedy o době, kdy se toto město stalo díky působení jezuitského řádu významným regionálním centrem kulturního a duchovního života.

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, která se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči (Nám. Zachariáše z Hradce 2), byla slavnostně zahájena 10. června a potrvá do 13. září 2020. Je otevřena denně od pondělí do soboty v době od 10.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 hod. do 15.00 hod. Vstup zdarma. Rodiny s dětmi  mohou společně vyplnit pracovní list, který je provede celou výstavou. Pro další informace o projektu navštivte www.jezuitetelc.cz.

 

Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita
Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč
10. června 2020–13. září 2020

 

Dovolujeme si Vás a Vaše přátele pozvat na doprovodné akce pořádané v rámci výstavy:

  • Komentované prohlídky expozice

rezervace nutná (60-90 min), zahájení v knihovně Univerzitního centra v Telči

Út 28. 7. v 16:00 hod. Petra Hnilicová

So 1. 8. ve 14:00 hod. Kateřina Bobková-Valentová

So 29. 8. ve 15:00 hod. Ivan Klíma a Ondřej Hnilica: se zaměřením na 3D modely

jezuitských staveb

Ne 30. 8. ve 11:00 hod. Kateřina Bobková-Valentová

Čt 3. 9. v 15:00 hod. Kateřina Bobková-Valentová

St 9. 9. v 16:00 hod. Petra Hnilicová

  • Komentované vycházky městem

rezervace nutná (60-90 min), zahájení před kostelem Jména Ježíš v Telči

Čt 27. 8. v 18:00 hod. Ondřej Hnilica: Barokní architektura v Telči.

Čt 23. 7. v 18:00 hod. Adam Sekanina: Barokní sochařství v Telči.

  • Přednášky

bez rezervace (75 min + diskuze), Univerzitní centrum v Telči

Pá 17. 7. v 18:00 hod. Andrea Husseiniová: Historické textilie – posvátné a posvěcené.

Čt 13. 8. v 18:00 hod. Hedvika Kuchařová: Knihovna jezuitské koleje v Telči.

Čt 20. 8. v 18:00 hod. Markéta Holubová: Jezuitská medicína, víra a magické prostředky.

Po 24. 8. v 18:00 hod. Michaela Ramešová – Štěpán Valecký: Ostatky sv. Markéty v Telči.

Čt 3. 9. v 18 hod. Kateřina Bobková-Valentová: Jezuitská škola a divadlo. 

Út 8. 9. v 18:00 hod. Klára Zářecká: Každodennost v řádovém prostředí.       

  • Křest knihy

bez rezervace, Lannerův dům

25. 8. v 18 hod. Křest monografie Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši.

  • Edukační program pro školy

rezervace nutná, zahájení v knihovně Univerzitního centra v Telči

7. – 9. 9.  Klára Zářecká: Edukační program „Poznej Telč v baroku!“ k výstavě „Telč a jezuité, Řád a jeho mecenáši“ pro mateřské a I. a II. stupeň základních škol.

  • Představení

bez rezervace, Lannerův dům

So 12.9. 2020 ve 20:00 hod. Karel Kolčava: Veritas prostrata et erecta aneb sv. Jan Křitel. Divadlení soubor Lauriger, inscenace hry jezuitského dramatika realizovaná prostředky poučené interpretace. Vstupné dobrovolné.

  • Mše svatá

bez rezervace, Kostel Jména Ježíš v Telči

Ne 2. 8. v 9:00 hod. Mše ke svátku sv. Ignáce z Loyoly.

Vstup na programy, není-li uvedeno jinak, je kapacitně omezen a je možný pouze po předchozí rezervaci na adrese: Věra Procházková, prochazkova.vera@npu.cz, tel. +420 778 758 921 nebo Ilona Ampapová, ampapova.ilona@npu.cz, tel. +420 724 663 511. Vstup je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

www.jezuitetelc.cz

Informace o partnerské výstavě Knihovna telčské jezuitské koleje přístupné v Kanonii premonstrátů v Nové Říši, a jejím doprovodném programu, naleznete na webu.