Pozvánka na závěrečné prezentace Scoly Telcz

Scola Telcz, slavnostní zahájení v Univerzitním centru Telč

Zimní SCOLA TELCZ vyvrcholí v pátek 14. února 2020 odpoledne prezentacemi návrhů účastníků workshopu.

Předmětem workshopu je revitalizace historického objektu v telčské ulici 9. května. Přijďte se podívat a poslechnout si závěrečné prezentace, které proběhnou v pátek 14. února 2020 od 15.00 hodin v historickém sále (Aule) Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.

Více na: www.scola-telcz.net, www.facebook.com/SCOLATELCZ