Zveme na přednášku o 3D modelech

Jezuitská kolej v Telči, 3D modelace

V rámci našeho přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás, představíme 3D modely bývalé jezuitské koleje a kostela Jména Ježíš v Telči. Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D. a Ing. Ivan Klíma. Koná se v úterý 10. března 2020 v 18.00 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Vstup zdarma.

Přednášející navážou na dřívější dílčí příspěvky zaměřené na stavební historii těchto dvou objektů. Bude přiblížena problematika přístupu k tvorbě virtuálního 3D modelu historické stavby. Na základě případové studie shrnou vypovídací hodnotu dostupných podkladů pro naši hypotetickou rekonstrukci. Dále bude popsána samotná ruční modelovací práce, zejména s důrazem na zjednodušování a limity, s nimiž je nutné při práci počítat, a to vzhledem k různým typům zadání, očekávatelnému výsledku a jeho využitelnosti.

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás se stal pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního odborného pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací.