Zimní workshop Scola Telcz proběhne v únoru

Objekt v ulici 9. května v Telči

Zimní interdisciplinární workshop Scola Telcz, který bude probíhat ve dnech 9. - 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v ulici 9. května v Telči. Na přípravě workshopu se podílí také telčské pracoviště Národního památkového ústavu.

Obdobně jako v předchozích ročnících se program zimní školy bude skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Studentské týmy se v průběhu společného týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy a zejména na vypracování návrhů revitalizace a možného využití objektu.

Zimní workshop bude završen v pátek 14. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči a na které je srdečně zvána i široká veřejnost. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a u městského informačního centra.

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.