Mezinárodní den archeologie v Telči přilákal pozornost

Archeologická procházka po Telči

Archeologická procházka po Telči, která se konala v rámci Mezinárodního dne archeologie, přilákala velkou pozornost návštěvníků nejen z Telče, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí. Více než 60 zájemců z řad veřejnosti přišlo v sobotu 19. října na nádvoří Lannerova domu, odkud se odebrali na komentovanou prohlídku s archeologem telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Nejdelší část programu se odehrála v centru města, kde byl prezentován areál bývalého dvorce při kostele sv. Ducha. Návštěvníci mohli také nahlédnout do dvorů domů č. p. 28 a 29 v Palackého ulici. Velký zájem byl o nejnovější archeologické výzkumy v areálu telčského zámku, kde bylo prokázáno vrcholně středověké osídlení prostoru ze 14. až 15. století. Hlavním nálezem byl odkryv obvodové zdi středověké kamenné stavby, patrně původního gotického paláce a nález kosterních pozůstatků v zámecké zahradě.

Dvouhodinová procházka po Telči byla ukončena společnou diskusí přednášejícího s posluchači v zámeckém parku. Věříme, že si návštěvníci udělali představu o archeologických výzkumech v Telči a rozšířili si tak své znalosti ohledně dějin města. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči se k Mezinárodnímu dni archeologie přihlásilo letos již popáté a hodlá v této tradici pokračovat i v dalších letech a přiblížit tak archeologii laické veřejnosti.

Co je Mezinárodní den archeologie a proč se koná? Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Organizací MDA usilují archeologové o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízejí možnost zapojit se do mnoha různých aktivit. MDA je hlavně oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás. Poprvé byl tento den slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

Související zprávy

Telčští památkáři se připojují k Mezinárodnímu dni archeologie. Pořádají archeologickou procházku po Telči

1. 10. 2019

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu na sobotu 19. října archeologickou procházku po Telči, která...