Na hradě Lipnici proběhl edukační program o středověkém životě

Edukační program na hradě Lipnice, mletí pšenice na kamenném mlýnku

Ve dnech 3.–5. června 2019 proběhl v Lipnici nad Sázavou edukační program pro žáky místní základní školy zaměřený na život na hradě v dobách Karla IV.

Program připravili pracovníci Národního památkového ústavu z generálního ředitelství (MgA. Naděžda Rezková Přibylová), územní památkové správy v Českých Budějovicích (Ing. Lucie Bláhová) a územního odborného pracoviště v Telči (Mgr. Pavel Macků) za laskavé podpory kastelána Bc. Marka Hanzlíka.

Třídenní ochutnávkou středověkého života postupně prošli všichni žáci školy. V první části věnované architektuře hledali žáci odpovědi na otázky, kde, proč a jak středověké hrady vznikaly. Pomáhala jim v tom osvědčená pomůcka – pískoviště, na kterém modelovali typické obranné prvky hradních areálů, což jim pomohlo lépe pochopit jejich funkci a při prohlídce hradu jednotlivé části rozpoznat.

Ve druhé části měli možnost seznámit se se středověkou rytířskou zbrojí, do níž byl lektor postupně oblékán. Některé její součásti si pak žáci mohli sami vyzkoušet a zároveň byli zasvěceni do ukázek šermířských technik.

V odpoledním bloku na nádvoří hradu vznikla improvizovaná středověká kuchyně. Žáci se v ní nejenom dozvěděli zajímavosti o středověkém jídelníčku, ale zároveň z něj mohli i něco ochutnat. Přihlíželi vaření v keramických hrncích a sami se podíleli na výrobě obilných placek. Nejdříve se zapojili do mletí pšenice na kamenném mlýnku, následně prosívali mouku, aby si nakonec placky upekli na železném plátu nad ohněm. Nechyběl ani rychlokurz rozdělávání ohně pomocí křesadla.

Cílem programu bylo pomoci žákům, aby si utvořili plastičtější představu o životě ve 14. století, tedy o době, kdy byl lipnický hrad budován. Soudě dle reakcí žáků i učitelů se tento záměr povedl.