Ohlédnutí za mezinárodním workshopem Scola Telcz 2019

Scola Telcz 2019, prezentace návrhů úprav zahradního prostoru

V termínu 22.–27. února 2019 se v Telči konal mezinárodní studentský workshop Scola Telcz věnovaný tématu zahrady bývalé jezuitské koleje. Workshop vyvrcholil ve středu 27. února, kdy byla zahrada otevřena veřejnosti a studentské týmy představily své ideové návrhy úpravy zahradního prostoru, jeho zpřístupnění a propojení s městem.

Cílem letošního ročníku workshopu Scola Telcz 2019 byl návrh řešení zahradního prostoru bývalé jezuitské koleje, který dnes náleží Fakultě stavební ČVUT v Praze a současně přiléhá k objektu Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity. Prostor zahrady, který je svou historií spjatý především s působením jezuitského řádu v Telči, se nachází v samotném centru města Telč a nejen proto představuje skrytý a nevyužitý potenciál pro kulturní život města. Studenti hledali odpovědi na řadu souvisejících otázek, např. co přinese propojení dvou univerzitních center, jaký potenciál skrývá zahrada pro obyvatele a návštěvníky města, může se zahrada stát prostorem setkávání?

Program workshopu se skládal z přednášek odborníků zaměřených nejen na jezuitský řád a jeho působení v Telči, ale také na principy péče o památku UNESCO nebo téma městských zahrad v současnosti. Těžištěm workshopu byla především spolupráce týmů složených ze studentů různých oborů zapojených univerzit. Jednotlivé týmy se pak snažily během několika dnů postihnout nejen historii místa, ale také potřeby soudobého města a jeho obyvatel a představit formou „site-specific installation“ (specifická instalace pro konkrétní místo) možnosti budoucího využití zahradního prostoru. Workshop byl završen ve středu 27. února v pozdním odpoledni otevřením zahrady veřejnosti a představením studentských návrhů. „Site-specific installation“ proběhla přímo v univerzitní zahradě za účasti představitelů města Telč, jednotlivých univerzit a spolupracujících odborných institucí.

Mezinárodní workshop je další z aktivit platformy Scola Telcz, tvořené šesti vzdělávacími a výzkumnými institucemi, kterými jsou Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Dunajská univerzita v Kremži, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Cílem workshopů Scola Telcz je zprostředkování spolupráce napříč profesemi a rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy. Studenti tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu složeném z různých profesí a nahlédnout na problematiku ochrany kulturního dědictví mnohem šířeji a komplexněji.

Související akce

Nádvoří bývalé jezuitské koleje v Telči
Vzdělávání

Zimní workshop Scola Telcz se zaměří na jezuitskou zahradu

  • Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči ()
  • 22. 2. 2019