Novou kulturní památkou v Kraji Vysočina je kaple Panny Marie v Simtanech

Kaple Panny Marie v Simtanech, celkový pohled

Kaple Panny Marie v Simtanech v okrese Havlíčkův Brod byla v prvním čtvrtletí roku 2018 prohlášena za kulturní památku.

Volně stojící barokní kaplička z doby kolem poloviny 18. století tvoří zajímavou místní dominantu. Mimořádně hodnotná je vedle vlastní architektury zejména fresková výmalba interiéru, která vyniká neobyčejně vysokou uměleckou úrovní a pro obdobný typ drobné sakrální architektury je naprosto unikátní. Částečně odkryté a do detailu propracované mistrovské dílo svou úrovní převyšuje i výzdobu mnoha velkých sakrálních objektů, včetně nedalekého poutního místa kaple sv. Anny v Pohledu. Tato náhodně objevená cenná figurální výmalba, pravděpodobně z období baroka, je zasazená do iluzivního celku malované oltářní architektury. Zatím je celoplošně ukryta pod pozdějším vápenným líčením. Téma motivu tak lze zatím jen odhadovat na základě několika provedených sond. Celkové odhalení malby a následné restaurování proběhne v letošním roce.

„V rámci celého Kraje Vysočina se jedná o výjimečnou freskovou výzdobu, která je projevem mimořádné uměleckořemeslné zručnosti v prostředí malé vesnice,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Stav kapličky je po kompletní rekonstrukci exteriéru v roce 2013 dobrý. Byla provedena rekonstrukce fasády a střechy a odvlhčení položením drenáže. Došlo k elektrifikaci zvonění a přeskládání podlahy. Návrh na prohlášení za kulturní památku podalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči ve spolupráci s obcí Pohled, která je vlastníkem kapličky.