Brtnice usiluje o titul Historické město roku 2017

Historické jádro města Brtnice

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2017 bude za Kraj Vysočina usilovat město Brtnice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči zasedla ve dnech 22. - 23. ledna 2018 a vyhodnotila přihlášky tří měst - Brtnice, Jemnice a Telče a jako vítěze krajského kola vybrala město Brtnice. Na druhém místě se umístilo město Jemnice a na třetím místě město Telč.

„Ač je Brtnice jedním z menších měst našeho regionu, nelze mu upřít nadstandardní zájem vedení města  a obyvatel o památkovou péči, což dokládá i množství finančních prostředků z městského rozpočtu vynaložených na obnovu historických objektů“, konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Mezi nejdůležitější akce, které byly realizovány v roce 2017, patří obnova sýpky (krovu a klempířských prvků), kostela sv. Karla Boromejského a bl. Juliány, obnova a zpřístupnění kaple sv. Floriána a pokračující obnovy měšťanských domů v městské památkové zóně Brtnice. Komise rovněž ocenila zápis Morových průvodů v Brtnici na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina a následný zápis na národní seznam.

Více informací naleznete zde.