Nová publikace Telč v průběhu staletí

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči vydalo novou publikaci Telč v průběhu staletí. Představuje panství Telč, které bylo v průběhu staletí drženo čtyřmi šlechtickými rody, pány z Hradce, Slavaty z Chlumu a Košumberka, Lichtenstein-Castelcorny a rodem Podstatzky-Lichtenstein, jako fungující organismus.

Udržení a provoz honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematicky plánované zemědělské produkci. Velmi důležité bylo také zcelování majetku a držav, které postupně k panství přibývaly cílenými a náhodnými nákupy.

Kniha rovněž upozorňuje na bohatý fond drobné sakrální architektury v okolí Telče. Nachází se zde množství kapliček, křížových cest, kalvárií, božích muk i obyčejných křížků u cesty. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných, a významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči. 

Publikace Telč v průběhu staletí je jedním z výstupů projektu „Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století“, jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Projekt,  na kterém pracovaly týmy po celé České republice, si vzal za úkol detailněji poznat a zmapovat  vývoj a funkci kulturní krajiny jako díla promyšlené lidské činnosti na území vybraných aristokratických panství.

Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6). Její cena je 350 Kč. Kontaktní osoba: Ilona Ampapová – e-mail: ampapova.ilona@npu.cz, tel. 724 663 511.