Autorská soutěž Péče o naše památky zná vítěze

Společná fotografie partnerů soutěže s oceněnými novináři

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky. Zúčastnit se mohli redaktoři i kronikáři. Zapojilo se 18 autorů, kteří přihlásili celkově 34 příspěvků. Telčské pracoviště Národního památkového ústavu soutěž tradičně podporuje a zapojuje se do jejího hodnocení.

Hlavní cenu v podobě finanční odměny 1000 korun od Syndikátu novinářů Vysočina a věcných cen od partnerů soutěže, Kraje Vysočina a Národního památkového ústavu, získali: 

• Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA – za rozhovor o oživení někdejší hájenky 

a vytvoření sklářské galerie v Českých Milovech ve Žďárských vrších

• Lenka Kopčáková z Jihlavských listů – za reportáž o záchraně pamětního kříže, 

který původně měl skončit v kovošrotu, ale nyní již stojí u cyklostezky mezi Přibyslaví a Sázavou

• Jan Uher z měsíčníku Velkomeziříčsko – za rozhovor s Mistrem tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a jeho synem – nejen o restaurování vagónu legendární Slovenské strely

• Martina Dědková Chromá z Horáckých novin – za téma o záchraně areálu Starý hrad v Želetavě, který má zajímavou spojitost například se synovcem slavného novináře 

a spisovatele Karla Havlíčka Borovského a také s rodem Lucemburků 

Porota odměnila také následující příspěvky. Tito autoři obdrželi finanční odměnu 500 korun a také věcné dary od partnerů soutěže.

• Jakub Hloušek z časopisu NaCestu – za reportáž o Praskoleské lípě

• Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina – za rozhovor a reportáž 

o dobrodružné cestě k někdejší pokladnici ledečského hradu

• Antonín Zvěřina z Třebíčských novin – za pojednání o návratu sochy sv. Jana Nepomuckého do Třebíče

• Aneta Hrdličková z Ježkových očí – za rozhovor o Jihlavském architektonickém manuálu a o tom, co se chystá v domě na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě

• Kryštof Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za rozhovor o náročné rekonstrukci chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou

• Martin Singr z Jihlavského deníku – za článek o kovářské tradici v rodině Fischerových

• Jiří Varhaník z Jihlavských listů – za téma o bývalé dřevěné školní tělocvičně ve Stonařově

• Roman Šulc z časopisu NaCestu – za téma o židovských památkách v Polici

• Lukáš Nekolný z časopisu NaCestu – za článek o opravené barokní perle Vysočiny, chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou

• Vlastimil Simota a Petr Duffek z měsíčníku Z mého kraje – za pojednání o současnosti a budoucnosti kaple svaté Anny v Pacově

Ceny předávali předseda Syndikátu novinářů Jaroslav Paclík, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Libor Karásek.

„Kraj Vysočina se pyšní řadou památek a unikátních objektů, které stojí za vidění. Díky zajímavým soutěžním příspěvkům je mnoho těchto míst objeveno i pro návštěvníky našeho kraje a stávají se oblíbeným cílem výletů za poznáním,“ vyzdvihl soutěžní práce novinářů hejtman Vítězslav Schrek.

Tento ročník soutěže byl velice pestrý a hodně kvalitní. S tématy, které zpracovalo osmnáct autorů, jsme se mohli obrazně podívat na tolik zajímavých míst. Jmenovat lze například ledečský hrad, někdejší hájenku v Českých Milovech, bývalý pivovar v Želetavě, kovárnu v Lukách nad Jihlavou nebo vagon legendárního vlaku Slovenská strela. 

„Telčské pracoviště Národního památkového ústavu pořádání této soutěže vítá a podporuje. Každoročně se zapojujeme i do hodnocení nominovaných článků. Jsem rád, že novináři věnují pozornost obnově a užívání památek a seznamují tak s touto problematikou širokou veřejnost,“ uvedl ředitel pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Libor Karásek.

Porota soutěže má rok od roku složitější rozhodování, protože účastníci posílají do soutěže opravdu velice zajímavé příběhy lidí nebo sdružení, jež se příkladně starají o památky. „Všem účastníkům soutěže patří poděkování. A děkujeme rovněž našim partnerům – Kraji Vysočina a Národnímu památkovému ústavu, jak autorskou soutěž podporují,“ doplnil za pořádající Syndikát novinářů Vysočina jeho předseda Jaroslav Paclík.

Těšíme se už i na další ročník této soutěže! V něm budou moct autoři přihlašovat články z tištěných médií i rozhlasové, televizní a online reportáže zveřejněné v průběhu letošního roku 2024. O vyhlášení nového ročníku budeme informovat.

Autorská soutěž Péče o památky Vysočiny byla vysočinským sdružením Syndikátu novinářů ČR poprvé vyhlášena v roce 2009. Od samého začátku cílem je a zůstává ocenit autory, kteří své čtenáře, diváky či posluchače informují o iniciativním, příkladném vztahu (jak jednotlivců, tak subjektů) k péči o hmotný odkaz minulosti. Rozhodující pro hodnocení bylo a nadále zůstává: jak tvůrce splnil zadání, tedy jak přiblížil životní postoje lidí a jejich vztah k péči o konkrétní památky na Vysočině. Významnou roli má stylistika a čtivost příspěvku. Naopak roli až tak nehraje, zda jde o památku „velkou“ (hojně navštěvovanou), nebo malou z některé vsi na Vysočině – i tam bývají příklady péče o místní památky hodné následování.

Tisková zpráva byla převzata od Syndikátu novinářů Vysočina.

Kontakt pro případné doplňující informace: 
Jaroslav Paclík, předseda Syndikátu novinářů Vysočina, e-mail: syndikat.vysocina@volny.cz