Jemnice usiluje o titul Historické město roku 2019

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2019 bude za Kraj Vysočina usilovat město Jemnice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, navštívila ve dnech 15. - 16. ledna 2020 všechna přihlášená města - Jemnici, Moravské Budějovice, Polnou a Telč a vyhodnotila jejich přihlášky. Jako vítěze krajského kola vybrala město Jemnici. Na druhém místě se umístilo město Polná a na třetím místě město Telč. Moravské Budějovice skončily na čtvrté příčce.

Jemnice

„Komise ocenila množství práce v oblasti péče o kulturní dědictví, dlouhodobý přístup města Jemnice k regeneraci městské památkové zóny a snahu o uchování jedinečného rázu historického města. Ten se mimo jiné projevuje i v unikátní střešní krajině MPZ, která je jen velmi málo narušena půdními vestavbami“, konstatuje Jan Klimeš, vedoucí Odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

V Městské památkové zóně Jemnice se nachází velké množství nemovitých kulturních památek. Město je držitelem jedné nehmotné národní kulturní památky – Běhu o Barchan – zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury. Město Jemnice kontinuálně, dlouhodobě a systematicky pracuje na obnově MPZ a také intenzivně spolupracuje a komunikuje s obyvateli v MPZ a motivuje je k obnově dalších památkově hodnotných objektů.

Stěžejními akcemi obnov nemovitých kulturních památek v Jemnici v roce 2019 byly (mnohé podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR): etapa obnovy hradební zdi, pokračující práce na opravě krovů střechy a vybraných stropů v interiéru zámku a části balkónu, další etapa dláždění části hřbitova u kostela sv. Jakuba a nátěr krytiny věže kostela sv. Stanislava. V oblasti prezentace kulturního dědictví je třeba zmínit, že ve městě fungují značené okruhy pro pěší (Okruh královny Elišky, Okruh sv. Jakuba a Okruh sv. Václava). Nedávno byl ve městě navíc instalován jednoduchý systém informačních cedulí se stručnými popisy jednotlivých památek. Další způsoby propagace kulturního dění a dědictví města jsou v podobě řady webových stránek, na kterých se město zviditelňuje (Region Renesance, Jemnický mikroregion, Barchan, turistické informační centrum, město Jemnice atd.).

Polná

Na území MPZ Polná se nachází několik desítek nemovitých kulturních památek. Významným objektem v MPZ je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou a který byl kompletně obnoven v letech 2000-2012. Stav kulturních památek i dalších objektů na území MPZ je průběžně obnovován, což je známkou dobré péče o památkový fond města. Svědčí o tom také ocenění Historické město roku 2006 a vítězství v krajském kole za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ v letech 2012, 2014 a 2016.

„Komise oceňuje podporu města Polná kulturním akcím a společenskému životu s mnoha kulturními spolky a organizacemi“, dodal Klimeš.

Stěžejními akcemi obnov nemovitých kulturních památek v Polné v roce 2019 byly (mnohé podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR): obnova části šindelové střechy na kostele sv. Kateřiny, obnova průčelí kostela sv. Anny, dále výměna oken a nátěr krytiny na budově zámku a rovněž byla dokončena obnova fasády domu na Husově náměstí. Po obnově byl veřejnosti otevřen měšťanský pivovar, v němž se od roku 2019 pořádají kulturní akce.

Telč

Na území MPR Telč a jejího ochranného pásma se nachází bezmála 100 nemovitých kulturních památek a další jsou na území MPZ Telč – Staré Město. Součástí MPR Telč je areál státního zámku, významná národní kulturní památka.

„Ve městě je podporována řada spolků, velmi pozitivně je hodnocena prezentace města (informační centrum, webové stránky). Příkladná je účast ve sdruženích jako např. České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Region Renesance aj.“, konstatoval Klimeš.

Stěžejními akcemi obnov nemovitých kulturních památek v Telči v roce 2019 na území MPR Telč byly (mnohé podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR): dílčí opravy několika domů na Náměstí Zachariáše z Hradce a především částečná výměna šindelové krytiny včetně opravy tesařských prvků na kostele sv. Anny. Na území MPZ Telč – Staré Město byla provedena kompletní obnova střešní krytiny a oprava tesařských prací venkovské usedlosti v ul. Zachariášova.

Moravské Budějovice

Na území MPZ Moravské Budějovice se rovněž nachází řada nemovitých kulturních památek.
„Komise hodnotila kontinuální úsilí města o opravu všech památek a péči o veřejné plochy a zeleň. Pozitivně je hodnocena prezentace kulturního a společenského života ve městě“, doplnil Klimeš.

Nově je v Moravských Budějovicích provedena kamenná dlažba a povrchy včetně mobiliáře a osvětlení hlavního náměstí. Hlavní rozpočtovou akcí památkové obnovy v roce 2019 byla výměna vnějších okenních křídel jedné z hlavních budov města, tj. zámku. Dále byl opraven sanktusník kostela sv. Jiljí.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS). Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne na jaře 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a  historických sídel. Více informací o programu regenerace naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy.

Další informace najdete na www.npu.cz/uop-telc.

Kontakt:
MgA. Jan Klimeš, Ph.D.
, vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Telči, 778 700 094, e-mail: klimes.jan@npu.cz
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

  • redaktor
  • 567 213 116, 724 663 511
  • Hradecká 6/, Telč

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • 567 213 116, 778 700 094
  • Garant území: NKP Tasice – Sklárna, UNESCO Třebíč, Žďár nad Sázavou a specialista na technické památky
  • ÚOP v Telči
  • Hradecká 6/, Telč