Projekt Národního památkového ústavu „Památky nás baví“ dostal významné mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA

Vzdělávací projekt NPÚ “Památky nás baví” uspěl v náročné mezinárodní konkurenci a získal vysoce prestižní ocenění Europa Nostra. Projekt, který byl koordinován z vysočinského pracoviště Národního památkového ústavu v Telči, nabízel veřejnosti a návštěvníkům památek možnost nahlédnout více do oblasti péče o kulturní dědictví zábavnou a srozumitelnou formou.

Hlavním cílem projektu „Památky nás baví“ bylo vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Cílovými skupinami projektu byly děti a studenti ve věku od 4 do 18 let a VŠ, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Programy připravovala a realizovala síť sedmi edukačních center NPÚ, která vznikla v roce 2012 v rámci celé ČR tak, aby se postupně mohly zapojovat památkové objekty napříč republikou. 

„Výsledným efektem bylo vytvoření podmínek k tomu, aby Národní památkový ústav prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností napomáhal k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní identity a ke zkvalitnění aktivní péče o kulturní dědictví ČR. Hledali jsme cesty a způsoby, jak památky a kulturní dědictví co nejlépe přiblížit všem zájemcům a pokud možno je pro památky nadchnout.“, konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.

Velmi významnými partnery v projektu se staly Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Díky nim byla zajištěna vysoká pedagogická i didaktická úroveň všech pilotně testovaných programů i jejich následná evaluace.

K pilotním edukačním programům, které vznikly v rámci jednotlivých edukačních center, bylo vytvořeno pět metodik využitelných pro tvorbu nových vzdělávacích programů, takové „kuchařky“ toho nejlepšího, co tým vytvořil a vyzkoušel v praxi. Více informací o projektu je možné získat na www.pamatkynasbavi.cz , které se aktuálně mění ve vzdělávací portál NPÚ, a který bude v nové podobě spuštěn v nejbližších dnech.

Témata a zaměření pilotních programů vycházely z bohatých možností, které poskytují památky ve správě Národního památkového ústavu. Témata byla volena tak, aby co nejvíce využívala autentické prostředí a zároveň umožňovala atraktivní a rozmanité formy edukace. Na kvalitní didaktickou přípravu a zpracování programů dohlíželi zástupci pedagogických fakult a další spolupracující  odborníci. Ke konzultacím byli průběžně přizýváni také pedagogové působící na nižších stupních škol.

Projekt byl financován Ministerstvem kultury v letech 2012 – 2015 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity celkovou částkou 20 mil. Kč.

„Tohoto významného ocenění si velmi vážíme a přijímáme ho s obrovskou pokorou, zvláště když se jedná o evropský kontext. Zároveň také doufáme, že i tato cena přispěje k tomu, aby se edukační programy na památkách staly přirozenou součástí nabídky našich hradů, zámků a ostatních památek“, dodává Indrová.

Europa Nostra je panevropská federace pro kulturní dědictví. Je konzultačním partnerem UNESCO. Byla založena v roce 1963 v Itálii. Má sídlo v Haagu a v Bruselu. Operuje v 50 evropských zemích a má více jak 250 členských organizací. Cílem Europy Nostry je propagace kulturních a historických hodnot Evropy nejširší veřejnosti, lobbing za kulturu v politických sférách. Každoročně uděluje Europa Nostra Awards, cenu za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví. http://www.europanostra.org

 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 724 663 511
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč
prezentace a práce s veřejností