Archeologie z nebe

Mstěnice, zaniklá středověká ves

Archeologie z nebe je název výstavy, která probíhá od 3. listopadu 2022 do 9. září 2023 v pavilonu Anthropos v Brně (Moravské zemské muzeum).

Výstava je jedním z výstupů projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Archeologie z nebe, na kterém se podíleli: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Archeologických ústav AV ČR, Brno, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., a Národní památkový ústav, který zastupovali územní odborná pracoviště v Telči, Ostravě a generální ředitelství. Projekt probíhal v letech 2018-2022.

Za územní odborné pracoviště NPÚ v Telči byl v projektu zapojen Mgr. Pavel Macků, který se zaměřil na zpracování dat především v Kraji Vysočina a přiléhajících oblastech.

Více naleznete ve složce Věda a výzkum