Mše ke svátku sv. Ignáce z Loyoly

Kulturní akce

  • Kostel Jména Ježíš, Telč ()
  • 2. 8. 2020
  • 9.00
Jezuitský kostel Jména Ježíš v Telči

Mše svatá ke svátku sv. Ignáce z Loyoly bude jednou z akcí, které doprovázejí výstavu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Připomene sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu.

Slavnostní mše bude uspořádána v neděli 2. srpna 2020 v 9.00 hod. v bývalém jezuitském kostele Jména Ježíš v Telči. Bude koncelebrovaná páterem Petrem Havlíčkem, SJ. O hudební doprovod se postarají členové souboru starých nástrojů pro intepretaci hudby 16. a 17. století Capella Ornamentata. Sv. Ignác z Loyoly, rodným jménem Íñigo López de Loyola (1491-1556), byl duchovním otcem a spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova.

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, která se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči (Nám. Zachariáše z Hradce 2), byla slavnostně zahájena 10. června a potrvá do 13. září 2020. Je otevřena denně od pondělí do soboty v době od 10.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 hod. do 15.00 hod. Vstup zdarma. Pro další informace o projektu navštivte www.jezuitetelc.cz.

Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu) neboli jezuitský řád patří k nejvýznamnějším řeholním společenstvím římskokatolické církve. Bylo založeno sv. Ignácem z Loyoly v roce 1534 a schváleno papežskou kurií roku 1540. Do českých zemí přicházejí první jezuité roku 1556 na pozvání císaře Ferdinanda I. Skupina, kterou vyslal do Prahy sám zakladatelem řádu, přišla z Říma přes Vídeň. V neklidných časech stavovského povstání (1618-1620) bylo Tovaryšstvo z řádových domů vypuzeno (Klementinum, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Chomutov), aby se po bitvě na Bílé Hoře na naše území vrátilo. V období následné rekatolizace se stalo silným nástrojem vládnoucí habsburské dynastie v zápase s nekatolíky. Hlavní náplní řádu vždy byla a je pastorační a misijní činnost, jeho členové však také výrazně vynikli na poli vzdělávání, vědy i obecně kulturního působení. Postupem času na našem území vznikla síť jezuitských řádových domů a česká provincie se osamostatnila (1623) z rakouské provincie, pod níž původně české země spadaly. Klíčovou úlohu ve vzdělávání hrály univerzity v Praze a Olomouci. Tím se Tovaryšstvu podařilo zastávat monopol v oblasti vysokého školství, čímž si vysloužili nevraživost jak mezi dalšími řeholními řády, tak i u špiček církevní hierarchie. Důležitým aspektem souvisejícím s jejich činností byla i správa mnoha poutních míst. Roku 1773 bylo Tovaryšstvo Ježíšovo zrušeno výnosem papeže Klementa XIV. Jedním z hlavních důvodů byl dalekosáhlý vliv řádu a jeho rostoucí světská i církevní moc. Řád byl následně obnoven roku 1814 papežem Piem VII. a tzv. druhé Tovaryšstvo působí dodnes.