Přednáška Každodennost v řádovém prostředí

Vzdělávání

  • Univerzitní centrum Telč ()
  • 8. 9. 2020
  • 18.00

Výstavu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši přes léto doprovází obsáhlý přednáškový cyklus. Přednáška s názvem Každodennost v řádovém prostředí seznámí s rozvrhem a denním řádem jezuitů o svátcích i všedních dnech.

Posluchači budou seznámeni s hierarchií a funkcemi v Tovaryšstvu Ježíšovu a na ně vázanými povinnostmi, které se s jednotlivými posty pojily. Skladba denních úkolů se samozřejmě lišila v rámci všedních dnů, jednotlivých svátků liturgického roku či mimořádných povinností. Závazný denní řád se lišil i v rámci jednotlivých asistencí, respektive provincií. Tyto rozdíly vycházely z místních zvyklostí a životního prostředí.

Přednáška se koná v úterý 8. září 2020 v 18.00 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednáší Mgr. et Mgr. Klára Zářecká Ph.D.  Vstup zdarma.