Přednáška Hernán Cortés a dobytí Mexika

Vzdělávání

  • Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči ()
  • 24. 4. 2019
  • 18.00
  • Vstup zdarma
Bývalá jezuitská kolej v Telči, dnešní sídlo Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

Další přednáškou z cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás bude téma Hernán Cortés a dobytí Mexika. Koná ve středu 24. dubna 2019 v 18.00 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednášejícím je Miloslav Záškoda z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Vstup zdarma.

20. dubna 1519 se Hernán Cortés, zřejmě nejslavnější conquistador všech dob, vylodil na pobřeží dnešního Mexika a nastoupil dobrodružnou cestu za poznáním a vyvrácením aztécké říše. Cortésův podnik bude nahlížen v kontextu století zámořských objevů. Společně s Cortésem – etnografem prozkoumáme Nový svět a budeme přemýšlet nad „střetem“ dvou zcela odlišných kultur.

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás se stal pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního odborného pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací.

Krátce o přednášejícím

Mgr. Miloslav Záškoda studoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil v roce 2010 obhajobou diplomové práce „Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov – Dubenec – Hustířany“. Při studiu politologie na téže fakultě se zaměřil na české politické myšlení 19. a 20. století a v roce 2012 obhájil bakalářskou práci věnovanou zrodu politického katolicismu v českých zemích. Od roku 2012 pracoval jako památkář – správce dokumentačních fondů v NPÚ, ÚOP v Telči. V současné době zastává pozici vedoucího Odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Připravuje přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – Památky kolem nás“ a podílí se na ediční a redaktorské činnosti.