Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řádového domu v Telči

Vzdělávání

  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Lannerův dům ()
  • 24. 9. 2018
  • 18.00
  • Vstup zdarma.
Pohled na bývalou jezuitskou kolej a kostel Jména Ježíš z věže sv. Jakuba

Územní odborné pracoviště NPÚ v Telči společně s Historickým ústavem AV ČR pořádá  v pondělí 24. září 2018 v 18.00 hodin přednášku Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského domu v Telči, která přiblíží počátky působení Tovaryšstva Ježíšova v Telči ve druhé polovině 17. století.

Přednáší doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úvodu bude věnovat pozornost náboženskému životu města v době posledních pánů z Hradce a jejich slavatovských nástupců stejně jako příchodu a šíření jezuitů v českých zemích do sklonku třicetileté války. Následně se bude zabývat osobou Františky Slavatové z Meggau a jejími fundačními aktivitami. V tomto kontextu bude sledován příchod Tovaryšstva do Telče, jeho stavební aktivity a majetkové zázemí. Pozornost bude věnována také odpovědi na otázku, jak na příchod řádu reagovalo městské prostředí a jak fundace řádových staveb ovlivnila urbanismus města. Stranou výkladu nezůstane ani vliv jezuitů na duchovní tvář barokního města či jeho reflexe v očích telčských měšťanů a dalších osob spjatých s městem.

Přednáška proběhne v Lannerově domě v Telči a koná se v rámci odborné mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši a je volně přístupná. Více informací o konferenci naleznete zde.

Kontakty:

Petra Hnilicová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, tel. 778 757 673, e-mail: hnilicova.petra@npu.cz
Jarmila Hlaváčková, Historický ústav Akademie věd České republiky, e-mail: locus.pietatis@gmail.com

Jste srdečně zváni.