Mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši

Vzdělávání

  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Lannerův dům ()
  • 24. 9. 2018–26. 9. 2018
  • 14.00
  • Vstup zdarma.
Ozdobná kartuš  a letopočet dokončení stavby nad vstupním portálem jezuitské koleje v Telči

Již třetím rokem je telčské pracoviště NPÚ zapojeno do řešení projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. V rámci jeho plnění se ve dnech 24. – 26. září 2018 v Lannerově domě v Telči uskuteční mezinárodní konference, která bude tlumočená a veřejnosti volně přístupná po předchozí rezervaci.

Inspirací pro zvolené téma se stala situace založení jezuitské koleje v Telči, patřící k slavatovskému dominiu. Za jejím vznikem v polovině 17. století stála majitelka telčského panství hraběnka Františka Slavatová z Meggau. Odborníci pojednají v rámci konferenčních příspěvků téma vztahů mezi řády, zejména usazenými ve městech, jejich donátory a konkrétní městskou komunitou. Hlavními pořadateli akce jsou Historický ústav AV ČR spolu s Diecézním archivem St. Pölten a Moravským zemským archivem v Brně, v návaznosti na cyklus Monastica historia.

Připravena je také speciální přednáška pro širší veřejnost na téma Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řádového domu v Telči. Přednese ji v pondělí 24. září 2018 v 18.00 hodin doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jste srdečně zváni. Program mezinárodní konference naleznete zde.

Více na www.jezuitetelc.cz

Kontakty:
Petra Hnilicová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, tel. 778 757 673, e-mail: hnilicova.petra@npu.cz
Jarmila Hlaváčková, Historický ústav Akademie věd České republiky, e-mail: locus.pietatis@gmail.com