Scola Telcz 2017: týdenní letní škola se bude věnovat Starému Městu v Telči

Kurs

  • Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči ()
  • 18. 9. 2017–23. 9. 2017
Pohled na historické jádro Telče

Obnova venkovských prostor v těsné blízkosti historického jádra Telče, které je zapsáno na seznamu UNESCO, bude hlavním tématem mezioborové a mezinárodní letní školy Scola Telcz 2017. Proběhne od 18. do 23. září v Telči a je určena pro vybrané studenty vysokých škol z České republiky i ze zahraničí.

Program letní školy se skládá z přednášek odborníků k problematice historických sídel z hlediska památkové péče i sociálních aspektů života v nich, lokálních exkurzí, diskusí s experty i obyvateli, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Vrcholem programu bude veřejná prezentace výsledků studentských dílen v pátek 22. září (místo a čas prezentací budou ještě upřesněny). Paralelně s letní školou bude zahájena také výstava výsledků studentských projektů ze zimní školy pořádané v Telči letos v únoru. Výstava proběhne od 18. do 23. září v prostorách radnice na nám. Zachariáše z Hradce 10.

Jde o příklad spolupráce mezi akademickou půdou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni. Spolupráci rozjela dobrá konstelace institucí, které sídlí v Telči. Potkávají se zde Národní památkový ústav, výzkumné centrum Akademie věd, Masarykova univerzita v Brně a ČVUT v Praze. Přistoupení Donau Universität Krems pak dalo všemu mezinárodní rozměr a zahraniční zkušenosti špičkových specialistů,“ uvedla Jana Musilová z Národního památkového ústavu, jedna z organizátorek akce.

Cílem letní školy by mělo být nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel.

Scola Telcz 2017 je společnou aktivitou ČVUT v Praze, Masarykovy univerzity Brno, Dunajské univerzity v Kremži, Centra Excelence Telč ÚTAM AV ČR a Národního památkového ústavu v rámci jejich dlouhodobé spolupráce na poli památkové péče.