Karlův most milionkrát

Kanál Praha-archeologická na YT 19. února 2020 registruje 1 000 011 zhlédnutí videoprezentace stavby Karlova mostu

Dnes, 19. února 2020, dosáhl klip „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století“ jednoho milionu zhlédnutí!

Tým projektu Praha-archeologická, jehož členy jsou i archeologové pražského pracoviště NPÚ, s hrdostí oznamuje, že na jeho YT kanálu prezentované video „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století", vytvořené k výročí 700 let narození Karla IV. v roce 2016, viděl již neuvěřitelný milion lidí. Praha-archeologická je společným projektem NPÚ, ÚOP v Praze a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Gratulujeme zejména hlavnímu autorovi scénáře a odbornému poradci, Ing. arch. Ondřeji Šefců, a dále 3D grafikovi Tomáši Musílkovi i PhDr. Ivaně Boháčové, Ph.D., vedoucí celého projektu „Praha Karla IV.“, jenž byl součástí národních oslav k 700. výročí narození Karla IV.

Tento vynikající výsledek prolomil všechna obvyklá měřítka podobných popularizačních projektů z oblasti stavební historie a archeologie. Zejména díky tomuto úspěšnému videu nyní sleduje kanál na dva tisíce odběratelů ze všech kontinentů (s výjimkou Antarktidy) a denně přibývají další.

Úspěšní tvůrci doufají, že dostáli svému neskromnému, ale zdravě odvážnému cíli naplnit odkaz Otce vlasti Karla IV., který si přál, aby se k Praze jako kulturní metropoli upínala pozornost celého světa.
 

Pražské pracoviště NPÚ se z hlediska stavebněhistorického a archeologického Karlovu mostu a jeho předchůdci Juditinu mostu dlouhodobě systematicky věnuje. Poslední etapě obnovy Karlova mostu zajišťovalo kompletní archeologickou asistenci v rozmezí let 2007-2011. Dále v únoru 2016 a v lednu 2019 spolupracovalo s Muzeem hlavního města Prahy a s Archeologickým ústavem AV ČR na monitoringu pozůstatků Juditina mostu a vltavského dna v bezprostředním okolí mostu Karlova.

Všechny výzkumy a jejich výsledky jsou nezbytné, abychom důkladněji pochopili, jak a z čeho byl most konstruován. Jen díky tomu o něj můžeme správně a efektivně pečovat a udržovat toto skvělé dílo gotického stavitelství pro další generace.