Podrobný průvodce krok za krokem

Pokud se na vás vztahuje jakákoli forma památkové ochrany (jde o kulturní památku movitou i nemovitou, o nemovitost v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu), v následujících krocích zjistíte,  co vlastně po vás bude kdo – a také proč – chtít. Objasníme rovněž, kdo se skrývá pod termínem „památkáři“ – že to jsou jednak odborníci působící na jednotlivých pracovištích Národního památkového ústavu, jednak pracovníci magistrátů a městských úřadů – a jaké jsou jejich pravomoci.

Konzultujte s odborníkem z Národního památkového ústavu předem

Památkáři z Národního památkového ústavu jsou vám k dispozici pro bezplatné konzultace. Nejlepší bude, když je pozvete přímo na místo plánovaných prací, kde vám vysvětlí, které z obecných zásad památkové péče se na vás vztahují a proč. Poradí vám také, jak nejlépe technicky i esteticky sloučit tyto zásady s vaším záměrem. Územní odborné pracoviště NPÚ je v každém kraji, kontakt a více informací získáte na našich webových stránkách.

Čeho se vyvarovat

Bez předběžné konzultace vlastníci často investují spoustu času a energie do promýšlení záměru, na který pak památkáři nebudou moci přistoupit, pokud by to vedlo k poškození hodnoty památky.

Podejte žádost na úřad

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím je třeba předem podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností: ve velkých (statutárních) městech je to magistrát, v ostatních případech městský úřad (dále jen úřad). Pod který z nich konkrétně spadáte, zjistíte u památkáře z NPÚ (krok 1) nebo na vašem obecním úřadě.

Většina úřadů má svůj vlastní formulář žádosti. Úřad si pak od Národního památkového ústavu musí podle zákona vyžádat písemné vyjádření k navrhovaným úpravám – a to je ten okamžik, kdy se vyplatí, že už jste vše s památkářem z NPÚ konzultovali.

ČEHO SE VYVAROVAT

Nezačínejte s pracemi bez rozhodnutí úřadu, pravděpodobně byste zaplatili nepříjemně vysokou pokutu. Nemá-li od vás úřad úplné podklady, bude je po vás chtít, což dobu vyřizování prodlouží. Předem si proto raději zjistěte, které dokumenty budete potřebovat.

Na řadě je odborník z NPÚ

Aby mohl památkář z Národního památkového ústavu připravit odborné písemné vyjádření zodpovědně, musí většinou vidět vaši památku (jestliže jste mu ji neukázali už v kroku číslo I) a přesně vědět, co chcete dělat. Na místě pořídí dokumentaci – nemusíte se bát, fotografie či nákresy interiéru slouží jen pro potřeby NPÚ a nebudou nikde zveřejněny bez vašeho souhlasu. Na vypracování odborného vyjádření má památkář z NPÚ obvyklou lhůtu 20 dní, avšak ve složitějších případech může být prodloužena.

ČEHO SE VYVAROVAT

Neměňte své záměry dodatečně, většinu kroků byste museli absolvovat znovu.

Co je psáno, to je dáno

Národní památkový ústav zašle své odborné písemné vyjádření příslušnému úřadu. Ten vám vydá závazné stanovisko, v němž vyjádří, zda práce uvedené ve vaší žádosti jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. V závazném stanovisku úřad stanoví  základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

ČEHO SE VYVAROVAT

Vyřízení „papírů“ není formalita, která se pak reality nedotkne. Při kontrolách totiž mohou vzniknout velké potíže, nehledě na to, že v případě nedodržení zákonného postupu hrozí sankce.

Ověřte si, zda vámi zamýšlené práce nevyžadují  povolení stavebního úřadu.

Pusťte se do práce

Když máte v ruce všechna potřebná povolení, doporučujeme, abyste se nejprve oběma památkářům (tomu z Národního památkového ústavu i jeho kolegovi z úřadu) ozvali a informovali je, že začínáte s pracemi. Budou dohlížet na to, jestli vše odpovídá tomu, co stojí černé na bílém. Oba vám mohou pomoci při řešení různých nečekaných problémů a možná budete jejich zkušenosti a podporu potřebovat i při vyjednávání s firmou, která pro vás pracuje.

ČEHO SE VYVAROVAT

Postupovat v rozporu se schválenou dokumentací či podmínkami stanovenými v závazném stanovisku nebo ve stavebním povolení. Opět hrozí vysoká pokuta až do výše 2 miliony korun, v lepším případě budete muset hotovou práci předělávat.

Teď už tedy víte, jak na to!

Začněte konzultací s odborníkem:

Najděte si svého památkáře