Vyjádření NPÚ, ÚOP v Praze k tiskové zprávě Magistrátu HMP ve věci projektu lávky na Vinohradech

NPÚ, ÚOP v Praze se ohrazuje proti zavádějící informaci k připravované instalaci lávky přes Bělehradskou ulici zveřejněné dne 17. 2. 2021 v tiskové zprávě na webu Magistrátu hl. m. Prahy, kde bylo uvedeno: „Výsledná podoba lávky se vybírala z desítky návrhů, které posuzoval Národní památkový ústav. Vítěz je v souladu s chráněným památkovým územím.“ Následně zprávu vyvěsilo na svůj facebook i Centrum architektury a městského plánování (CAMP) s formulací: „Podobu konstrukce z dvou desítek návrhů nakonec vybrali památkáři.“ Informaci převzala 18. 2. 2021 mnohá média.

NPÚ se zřízením lávky v daném místě nesouhlasil a na výběru prezentované podoby lávky se nikterak nepodílel. Zástupce NPÚ nebyl účasten v žádné porotě či sboru a nevybíral z předkládaných variant. NPÚ vždy posuzoval v rámci správního řízení až podaný návrh, a to jako vyloučený.

Poté, co NPÚ, ÚOP v Praze na zavádějící formulaci upozornil MHMP, byla tisková zpráva dne 19. 2. 2021 v daném místě upravena, ale opět nikoli tak, jak by bylo adekvátní, a její vyznění zůstává stále totéž. Upravená verze také již zřejmě nebude distribuována směrem k médiím. Nově v TZ stojí: „Výsledná podoba lávky byla vybrána z desítky návrhů ve spolupráci s památkáři. Podoba lávky bude architektonicky zapadat do svého okolí a pracuje s podobou schodišť po svých stranách.“ Text na facebooku CAMP byl upraven na: „Podoba lávky byla vybrána ze dvou desítek návrhů ve spolupráci s památkáři. Lávka totiž musí zapadat do chráněného památkového území a doplňovat dvě krásná schodiště po obou stranách ulice.“

Projekt ve fázi studie obsahující variantní návrhy na zřízení lávky byl na NPÚ konzultován a opakovaně předložen, vždy však bylo shodně konstatováno, že samotný záměr je z hlediska památkové péče neakceptovatelný, a projektant byl již při konzultacích upozorněn, že zřízení lávky je v daném místě principiálně nevhodné a není v souladu s režimem památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Dokladem konzistentního přístupu NPÚ jsou dvě písemná vyjádření čj. NPÚ-311/52533/2018 ze dne 25. 7. 2018 a čj. NPÚ-311/98782/2019 ze dne 3. 1. 2020, která předmětný návrh vylučují. S ohledem na terénní profil se v dotčeném místě Bělehradské ulice nacházejí tříramenná schodiště s ozdobným zábradlím, umístěná na opěrné zdi z kyklopského zdiva. Realizace navržené lávky by znamenala fatální proměnu stávající hmotové skladby místa. Dnešní schodiště by se proměnila pouze v jakousi podnož nové lávky a cenné původní řešení by tak fakticky zaniklo.

Projekt se nachází stále ve fázi studie, není předložen ani ve fázi územního rozhodnutí. NPÚ, ÚOP v Praze také nemá informaci, že by v této věci vydal Odbor památkové péče MHMP své závazné stanovisko.

Informaci z tiskové zprávy Magistrátu HMP již převzala média (např. prazsky.denik.cz, echo24.cz, seznamzpravy.cz, e15.cz, vecerni-praha.cz), která původní částečně zjednodušené a částečně chybné konstatování pochopila zcela nesprávně a přímo uvedla, že „podobu konstrukce z dvou desítek návrhů schválili i památkáři“ nebo že „rozhodl Národní památkový ústav“.

NPÚ, ÚOP v Praze proto žádá, aby informace podané veřejnosti byly v další tiskové zprávě Magistrátu HMP uvedeny do souladu s faktickým stavem věci.
 

Aktualizace 23. 2. 2021

NPÚ, ÚOP v Praze přijímá omluvu a děkuje za doplnění náležitého vysvětlení k původní zprávě od Centra architektury a městského plánování, stejně tak omluvu pana náměstka primátora Adama Scheinherra prostřednictvím médií.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Mgr. Andrea Holasová

  • redaktor
  • 234 653 120, 776 178 914
  • Na Perštýně 356/12, Praha