Mezinárodní den archeologie se bude opět slavit i v Praze

Netradiční prohlídka

Rotunda sv. Václava -  fragment keramické dlažby ze šestibokých reliéfních a trojúhelníkových glazovaných dlaždic (foto Martin Pavala)

Mezinárodní den archeologie proběhne v České republice již potřetí – a odbor archeologie pražského územního pracoviště NPÚ se k němu podruhé připojuje! Během tohoto neformálního svátku archeologie budou mít zájemci v sobotu 15. října 2016 výjimečnou příležitost navštívit v rámci komentované prohlídky románskou rotundu sv. Václava v Praze na Malé Straně. Archeologové z generální ředitelství NPÚ budou v Karolinu přednášet o výzkumu zaniklých skláren nebo o tématech recentní (soudobé) archeologie.

Centrální akcí v Praze bude společný program pražských archeologických institucí Žijeme archeologií!!!  od 10 do 16 hodin v areálu Karolina (Filozofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1, metro Můstek, Náměstí Republiky), kde bude mít pražské pracoviště svůj stánek s publikacemi a postery s informacemi z výzkumů.

Jedinečným příspěvkem do programu budou komentované prohlídky zpřístupněné románské rotundy sv. Václava (budova MFF UK, Praha 1, Malostranské náměstí čp. 2) s dr. Jarmilou Čihákovou, která se na výzkumu a projektu zpřístupnění rotundy dlouhá léta podílí (video na www.nase-rotunda.cz). O rotundě již publikovala řadu článků, např. na kmenovém webu pražských archeologů NPÚ www.archeopraha.cz, zvláště velkou srovnávací studii v prvním čísle Staleté Prahy v roce 2015.

Časové vstupenky na prohlídky rotundy, konané od 13 do 16.30 hodin po zhruba čtvrt hodinách, se budou vydávat v centru dění – v Celetné ulici v Karolinu. Do jedné skupiny se vejde max. 12 lidí a provoz tomu musí být uzpůsoben.

„Kostel z legend“, jak se rotundě někdy přezdívá, neboť poprvé ji na Menším Městě pražském zmiňuje v polovině 13. století svatováclavská legenda Oriente iam sole, se až do 3. února 2004 skrýval neobjeven v útrobách bývalého jezuitského profesního domu, dnešního sídla Matematicko-fyzikální fakulty UK. Historikové i archeologové považovali po 376 let rotundu za ztracenou. V průběhu staletí ji hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy právě při budování jezuitského profesního domu.

Podle legendy Oriente iam sole se vznik rotundy pojí se zázrakem při převozu těla sv. Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad. Ve chvíli, kdy procházel průvod se světcovým tělem okolo vězení, byli božskou mocí vězni zbaveni svých okovů a vyvedeni ze žaláře. Na tomto místě byl pak zbudován kostelík sv. Václava. (http://www.nase-rotunda.cz/, virtuální prohlídka: http://rotunda.pano3d.cz/)

Nově zrekonstruovaný a zpřístupněný interiér svatováclavské rotundy se nedávno na Den české státnosti 28. září 2016 poprvé otevřel veřejnosti, a to nejprve svým zachráncům, kteří přispěli ve veřejné sbírce na obnovu, uchování a prezentaci rotundy. Celkem finančně na záchranu rotundy sv. Václava přispělo více než 700 dárců. (MFF UK)

K akci v areálu Karolina se připojuje také oddělení archeologie generálního ředitelství NPÚ, které se bude zároveň podílet na přednáškovém bloku "jednohubek", během nichž se zájemci seznámí s výzkumem zaniklých skláren anebo s tématem recentní archeologie. Minipřednášky se budou konat v 11, 13 a 15 hodin a díky videomostům se jich budou moci účastnit archeologové z Egypta či ze Slovenska.

Na stánku generálního ředitelství NPÚ bude možné získat bližší informace o jeho činnosti a také si vyzvednout volné vstupenky do Zahrad pod Pražským hradem, které však platí pouze v rámci MDA 2016.

Co je Mezinárodní den archeologie a proč se koná?

Mezinárodní den archeologie (MDA) je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu nabízejí archeologické organizace na celém světě archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost.

Cílem organizátorů celorepublikové akce je nabídnout veřejnosti poučení (a možná i zábavu) v archeologických vědách ve větší míře v regionech, a přitom udržet míru aktivit v Praze. Nebylo by to možné bez pomoci nadšených kolegů z nejrůznějších institucí. Program Mezinárodního dne archeologie 2016 pro celou republiku najdete na adrese http://denarcheologie.cz/ a odkazy na jednotlivé akce po celé ČR lze získat také v Google mapě. Ještě více se dozvíte na Facebooku.

Organizováním MDA usilulují archeologové o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízejí možnost zapojení do mnoha různých aktivit. Hlavně je ale MDA oslavou archeologie a zdůrazňuje myšlenku, že archeologie je všude kolem nás.

Poprvé se slavil v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se MDA poprvé konal i v České republice.

Plakát k MDA 2016

Program pro Prahu

Tisková zpráva NPÚ, ÚOP v Praze