Podzim ve znamení přednášek

Přednáška - Památková péče v 21. století, 6. 10. 2022. Foto Ing. Iva Pekniková, MěK Litomyšl

Dva roky nám neumožnila opatření vůči šíření koronaviru prezentovat památkovou péči široké veřejnosti. Letošní podzim však prozatím vypadá velice nadějně – již minulý týden jsme odstartovali ve spolupráci s litomyšlskou Univerzitou třetího věku první přednášku. Ve čtvrtek 6. října zaznělo téma Památková péče v 21. století, jež zaujalo plný sál jízdárny Státního zámku Litomyšl. Ostatně těžko vybrat lepší místo pro demonstraci aktuálních témat památkové péče, než tento revitalizovaný prostor národní kulturní památky.

Posluchači Litomyšlské U3V se dále mohou těšit na naše pracovníky, kteří jim přiblíží témata "Památky zahradního umění v Pardubickém kraji" (3. 11.),  "Archeologie, aneb jak je to vlastně staré?" (10. 11.), "Barokní památky regionu ve světle restaurování" (24. 11.) a "Vliv Pernštejnů nejen na umění v Pardubickém kraji" (1. 12.).


Nutno rovněž zmínit, že v rámci českého předsednictví v Radě EU jsme připravili ve spolupráci s Univerzitou Pardubice přednášku "Česká památková péče v kontextu Evropské unie", jež se v pátek 7. října setkala s vysokým zájmem 75 studentů Univerzity třetího věku v Pardubicích.


Pro odbornou veřejnost připravujeme též příspěvek na konferenci "Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství" konanou v Kroměříži, který bude věnován aktérům ve veřejném prostoru s prezentací vzorových realizací v našem kraji.