Dokument o obnově piaristického kostela v Litomyšli bude představen v Českém centru ve Vídni

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže  v Litomyšli po obnově

Piaristický kostel v Litomyšli patří k nejvýznamnějším barokním stavbám ve východních Čechách. Kvůli kritickému stavu budovy bylo téměř celé vybavení interiéru v minulosti demontováno a kostel byl dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. O průběhu obnovy vypovídá výjimečný dokumentární film zaznamenávající průběh restaurátorských prací na kostelním mobiliáři v letech 2011-2015. Po několika promítáních v Čechách a své zahraniční premiéře na veletrhu Monumento Salzburg bude 8. srpna v 17 hodin představen též v Českém centru ve Vídni.

Dokument si klade za cíl přiblížit průběh i techniky restaurování mobiliáře, odhaluje rovněž procesy probíhající v restaurátorských dílnách. V rozhovorech s restaurátory jsou představeny práce na hlavním oltáři, kazatelně, sochách evangelistů a na varhanách. Díky časosběrné metodě lze též sledovat úchvatnou proměnu interiéru kostela během souběžně probíhající generální opravy.

Promítání dokumentu se uskuteční za přítomnosti Mgr. Veroniky Cinkové, specialistky na restaurování mobiliáře v Pardubickém kraji, která film uvede a bude rovněž připravena zodpovědět případné dotazy po projekci dokumentu.