Venkovská usedlost čp. 24 v Telecí

Venkovská usedlost čp. 24 ve vesnici Telecí v okrese Svitavy je zapsanou kulturní památkou od roku 1963 a od roku 2005 je součástí vesnické památkové zóny Telecí. Dům je příkladem menší chalupnické usedlosti z 18. století a typickou ukázkou lidové architektury Poličska.

Vzhledem k dlouhodobé absenci údržby byl objekt na pokraji svého fyzického zániku a byl zařazen v seznamu ohrožených památek Pardubického kraje. Po změně majitele se v roce 2015 podařilo díky grantovému programu ministerstva kultury na péči o vesnické památkové zóny a rezervace zahájit celkovou stavební rekonstrukci objektu. Stav roubených konstrukcí obytného bohužel byl již natolik špatný, že musela proběhnout jejich výměna.

Snahou všech zúčastněných je zachovat historických vzhled těchto konstrukcí a postupně tak vrátit objekt do jeho dřívější podoby. Z toho důvodu bude zpětně osazena historická lomenice i repasované okenní a dveřní výplně.

V roce 2016 bude následovat obnova roubené stodoly, která bude z větší části zachována v autentické hmotě, čímž práce na obnově usedlosti zdaleka nekončí. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Stav po obnově roku 2018

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19....

Cena veřejnosti
Janúšova chalupa po obnově

Krajina Moravských Kopanic je charakteristická rozvolněným osídlením s roubenými a hliněnými chalupami rozesetými na svazích kopců. Venkovská kopaničářská usedlost čp....

Fara v Křeči, v okrese Pelhřimov - pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově v roce 2018, foto M. Čermák

Areál fary v Křeči, v okrese Pelhřimov, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Materiálově, řemeslně i technologicky se mu z pohledu památkové péče...