Venkovská usedlost čp. 24 v Telecí

Venkovská usedlost čp. 24 ve vesnici Telecí v okrese Svitavy je zapsanou kulturní památkou od roku 1963 a od roku 2005 je součástí vesnické památkové zóny Telecí. Dům je příkladem menší chalupnické usedlosti z 18. století a typickou ukázkou lidové architektury Poličska.

Vzhledem k dlouhodobé absenci údržby byl objekt na pokraji svého fyzického zániku a byl zařazen v seznamu ohrožených památek Pardubického kraje. Po změně majitele se v roce 2015 podařilo díky grantovému programu ministerstva kultury na péči o vesnické památkové zóny a rezervace zahájit celkovou stavební rekonstrukci objektu. Stav roubených konstrukcí obytného bohužel byl již natolik špatný, že musela proběhnout jejich výměna.

Snahou všech zúčastněných je zachovat historických vzhled těchto konstrukcí a postupně tak vrátit objekt do jeho dřívější podoby. Z toho důvodu bude zpětně osazena historická lomenice i repasované okenní a dveřní výplně.

V roce 2016 bude následovat obnova roubené stodoly, která bude z větší části zachována v autentické hmotě, čímž práce na obnově usedlosti zdaleka nekončí. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Zemědělská usedlost čp. 18 v Radějově u Manětína (okres Plzeň-sever) patří rozsahem svého zachování k významným památkám lidového stavitelství v Plzeňském kraji.

Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal velmi kultivovaný vlastník se snahou o citlivou postupnou obnovu při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou...

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ