Záchrana sušárny v Zálší

Sušárna na ovoce u domu čp. 12 v Zálší je jednou z posledních dochovaných sušáren na Ústeckoorlicku. Jedná o dnes již ojediněle dochovaný doklad kdysi charakteristické stavby lidové architektury dokládající způsob zpracovávání ovoce v této oblasti.

Od roku 2003 je objekt státem chráněn jako kulturní památka a je jedinou chráněnou stavbou tohoto typu Pardubickém kraji.  Malá roubená sušárna na ovoce byla postavena na konci 60. let 19. století vedle průčelí velkého zděného patrového selského statku z roku 1866. Objekt sušárny byl ponechán dlouhá desetiletí bez údržby, což zapříčinilo jeho špatný technický stav, kvůli kterému byla sušárna zařazena mezi ohrožené památky.

Za finančního přispění Pardubického kraje byla v roce 2015 provedena citlivá památková rekonstrukce objektu spočívající v částečné výměně poškozených částí za jejich kopie. Cílem obnovy bylo zachovat historický charakter objektu a nikoliv ho nahradit formální kopií. Díky spolupráci majitele, Krajského úřadu Pardubického kraje a odborníků se tak podařilo zachránit tuto ohroženou památku a zachovat ji in situ, kde spolu se zděnou usedlostí z poloviny devatenáctého století vytváří kvalitní vesnické prostředí.

 

Obnova sušárny bude v  roce 2016 pokračovat doplněním hliněných výplní spár.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Dřevěnka v Úpici, lokál s kamny po obnově

Roubená stavba byla na počátku 21. století ve zcela havarijním stavu a zdálo se, že její zkáza je neodvratná. Po devíti letech náročné komplexní obnovy však byla 21....

Dřevěnka v Úpici, lokál s kamny po obnově

Roubená stavba byla na počátku 21. století ve zcela havarijním stavu a zdálo se, že její zkáza je neodvratná. Po devíti letech náročné komplexní obnovy však byla 21....

Fara v Křeči, pohled na průčelí budovy od kostela, po obnově 2018  | © M. Čermák

Pozoruhodnou obnovou prošel v letech 2016–2018 areál bývalé fary na jižním okraji obce Křeč. Díky vstřícné spolupráci a ochotě vlastníka provést všechny práce tradičním...