Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi

Poutní kostel sv. Mikuláše představuje mistrně provedený barokní kostel z let 1724–26, který je nejen významnou kulturní památkou, ale též dominantou celého barokního areálu. V letech 2011–2015 probíhala náročná oprava střechy kostela. Práce byly prováděny s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR a spočívaly ve výměně dožilé střešní krytiny za novou.

V rámci výměny došlo i k lokální opravě konstrukce krovu, která představuje původní barokní konstrukci. Dřevěné prvky byly napadeny aktivním tesaříkem, a proto bylo přistoupeno k provedení thermosanace dřeva horkým vzduchem.

S ohledem na složité provedení střešních rovin a rozsáhlost ploch se jednalo o velice náročné práce kladoucí vysoké nároky na řemeslné provedení. Výměnu střešní krytiny zajišťovala renomovaná firma Pário, s. r. o., která získala za provedení tohoto díla první místo v soutěži pořádané Cechem pokrývačů.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.